Wielerwedstrijden in Houthulst

14/09/2021

Donderdag 23 september van 13u00 – 19u00

            - Grote prijs Tom Coppenolle

            - Start en aankomst zijn thv garage Coppenolle in de Klerkenstraat 2a

            - Open parcours: de auto’s moeten de koersrichting volgen

            - Zie plan 1

Zaterdag 25 september (2 wielerwedstrijden na elkaar)

 - start 13u30 – aankomst 16u00: Parochianenkoers

                        • Open parcours: de auto’s moeten de koersrichting volgen

                        • Zie plan 2

- start 16u00 – aankomst 18u00: Grote prijs nieuwelingen

                        • Gesloten parcours: verboden toegang voor iedere bestuurder
                        in beide richtingen

                        Dit betekent dat er niemand het woon- en zorgcentrum met de auto kan bereiken of wegrijden tijdens deze koers!!

                        • Familie/medewerkers die reeds aanwezig zijn in het WZC dienen de voorziening/parking te verlaten tegen 15u45.

                        • Familie/medewerkers die het WZC willen bereiken tussen 16u00 en 18u00:
                        Te voet is geen probleem, parkeren kan op onderstaande locaties:

                                    - Parkeren op het oud voetbalplein (thv De Schakel)

                                    - Parkeren in de Gentseleenstraat

                                    - Parkeren in de wijk bij de basisschool
                                      (Nieuwstraat - Zwaluwstraat – Leeuwerikstraat – Printaniastraat)
                                     en dan te voet via de brandweg tussen school en assistentiewoningen

                       • Zie plan 3

De plannetjes kun je hier terugvinden.

VERRAS OMA OF OPA MET EEN ZOMERKRANTJE VOL EIGEN FOTO’S. GRATIS.

07/07/2021

Jullie eigen familiekrantje. Met leuke foto’s en tekstjes van hoe de zomer bij jullie verloopt. Toon oma of opa in het woonzorgcentrum foto’s van het jeugdkamp van hun kleinkinderen. Of van het nieuwe ‘studentenkot’ van een van de nazaten. Of kiekjes van het tuinfeest, van jullie vakantietrip, van de nieuwe fiets. En waarom niet een knappe tekening die neefje of nichtje heeft gemaakt? Dit alles in een gedrukt zomerkrantje van 4 pagina’s dat rechtstreeks wordt verstuurd naar oma of opa in het woonzorgcentrum. Gewoonweg gratis. Dankzij WZC Cassiers. 

Meer info lees je hier: https://tinyurl.com/zomerkrantcassiers

Kan een afbeelding zijn van tekst

Nieuwe bezoekregeling vanaf 9 juni 2021

07/06/2021

NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 09 JUNI 2021

Dankzij de dalende besmettingscijfers en de stijgende vaccinatiegraad kunnen verdere versoepelingen doorgevoerd worden vanaf 9 juni. Niettegenstaande de goede evolutie blijven wij toch nog waakzaam en rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid om met deze versoepelingen uiterst voorzichtig om te springen.

De bewoners kunnen stilaan terug weer genieten van hun oude, vertrouwde leven.
En daarbij staat het ontvangen van familie en vrienden uiteraard centraal.

Hierbij een overzicht van de maatregelen in ons woonzorgcentrum vanaf woensdag 9 juni:

 

Bezoekregeling:

 • Bezoekuren zijn opnieuw vrij, er is dus bezoek mogelijk van 8u00 tot 21u00
 • Registratie, handen ontsmetten en chirurgisch mondmasker tijdens bezoek blijven noodzakelijk
 • Bezoek kan enkel in de kamer of in de cafetaria, niet in de woonkamer
 • De beperking van max. 2 personen tegelijkertijd op de kamer of in de cafetaria blijft (kinderen in buggy niet meegerekend)
 • We vragen om toch verder de contactpunten in de kamer te ontsmetten, dus neem bij uw bezoek dus telkens een flacon ontsmetting en een doekje mee
 • Verlucht ook zoveel mogelijk de kamer als je op bezoek komt

 

Cafetaria:

 •  is elke namiddag open, ook in ‘t weekend (voorlopig enkel 19 juni gesloten)
 • Tussen de tafelgezelschappen dient steeds 1,5 m behouden te blijven, dus geen stoelen en tafels verplaatsen, ook niet op terras.
 • Niet rondlopen in cafetaria
 • Voor bestelling op terras, kom aan het raam, de vrijwilliger komt u ter plaatse bedienen

 

Activiteiten/bezoek buitenshuis

 • De bewoners mogen weer samenkomen voor activiteiten, echter mogen geen externe bezoekers de activiteiten binnenshuis bijwonen
 • De bewoner mag mee buitenshuis met zijn knuffelcontact (daar gelden de regels zoals in de brede maatschappij). Tijdens bezoek heeft bewoner enkel contact met het samenwonend gezin.
 • In open lucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op veilige afstand, en naar analogie met wat voor elke burger geldt

 

Externe zorgverstrekkers (pedicure, kapper)

 • Mogen weer langs komen, de verzorging gebeurt op de kamer, niet in de woonkamer

 

Assistentiewoningen

 • De assistentiewoningen zullen weer toegankelijk zijn vanuit het woonzorgcentrum

 

Bovenstaande versoepelingen zijn opnieuw een grote stap vooruit in het elkaar ontmoeten. Wij blijven erop aandringen om de afgesproken regels strikt op te volgen. Wees welkom, maar blijf voorzichtig!

Hier kunt u het document openen om de bezoekregeling af te drukken of door te sturen:
https://tinyurl.com/Bezoekregeling9juni 

 

19-05-2021: Opening De Madelon

18/05/2021

Vanaf woensdag 19 mei 2021 is de cafetaria opnieuw open, weliswaar enkel voor bewoners en hun bezoek. Er kan gebruik gemaakt worden van de ruimte binnen alsook van het terras.

Dankzij de hulp van enkele vrijwilligers kunnen we de cafetaria openen,
elke namiddag tijdens de week en op zondag, van 14uur tot 17uur.
Dus voorlopig niet op zaterdag.

Wanneer de cafetaria, door afwezigheid van een vrijwilliger, niet open zal gaan, zal dit tijdig gecommuniceerd worden via Familienet en zal een bericht uitgehangen worden.

Er zijn wel enkele voorzorgsmaatregelen te respecteren:

 

 • Cafetaria is enkel toegankelijk voor bewoners en hun bezoek (max. 2 bezoekers),
  dus anders geen externen
 • Bij verplaatsingen van en naar de tafels dragen bewoners en bezoekers steeds een chirurgisch mondmasker, aan tafel mag het mondmasker af
 • Eén gezelschap per tafel, gelieve niet naar andere tafels te gaan
 • Bij het binnenkomen en verlaten van de cafetaria de handen ontsmetten
 • De tafels zijn zo opgesteld dat er 1,5 meter afstand is tussen de tafels, gelieve geen tafels of stoelen verplaatsen
 • Er is enkel bediening aan tafel
 • Na het gebruik worden tafel en stoelen ontsmet

 

Het aanbod blijft hetzelfde als voorheen.

Enkel op zondag zijn er gebakjes te verkrijgen.

We wachten voorlopig nog even af met de pannenkoeken op woensdag.

Nieuwe bezoekregeling vanaf 8 mei 2021

06/05/2021

NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 08 MEI 2021

Met enerzijds gevoel van opluchting en blijheid en anderzijds toch wat bezorgdheid (en dat is ook wat de bewoners verwoorden) brengen wij jullie op de hoogte van de nieuwe versoepeling die vanaf 8 mei geldt voor de WZC’s

- De bezoekuren zijn elke dag van 13u30 – 18u00.

- Er is geen beperking meer ivm. wie op bezoek komt:
geen vaste bezoekers meer, vooraf registeren is dus niet meer van toepassing.

- Temperatuurregistratie en registratie aan het onthaal zijn nog steeds verplicht, alsook de algemene hygiënemaatregelen van handen ontsmetten en de kamer ontsmetten na bezoek.

- Niet op bezoek wanneer je ziek bent of hoogrisico contact had.

- Het aantal bezoekers op kamer van de bewoner blijft beperkt tot 2 personen op hetzelfde moment. Dit kunnen 2 volwassenen zijn of 1 volwassene en 1 kind. Kindjes in buggy (die niet rondlopen) worden niet meegeteld.
(Mogen we vragen onderling af te spreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt.)

- Tijdens het bezoek wordt de hele tijd het chirurgisch mondmasker gedragen door het bezoek, ook voor de kinderen vanaf 10 jaar.

- Er mag niet gegeten of gedronken worden op de kamer van de bewoner.

- De bewoner meenemen naar buiten is toegelaten, op voorwaarde dat de maximum toegelaten bubbel van 10 (bewoner inbegrepen) niet overschreden wordt.

Buiten dragen zowel de bewoner als het bezoek een chirurgisch mondmasker en vragen we om anderhalve meter afstand te houden. We zullen op verschillende plaatsen stoelen/banken voorzien.

- Bewoners mogen mee naar huis met hun knuffelcontact.

- We vragen om geen contact te nemen met andere families die zich eventueel ook buiten bevinden, maar zich strikt aan de eigen bubbel te houden. 

- De openingsdatum van de cafetaria en bijkomende afspraken worden later meegedeeld.

Daar dit alles toch wel een grote versoepeling is, rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om bovenstaande maatregelen strikt toe te passen.

Dank om u te houden aan alle vooropgestelde maatregelen!

 

Hier kunt u het document openen om af te drukken of door te sturen: 

https://tinyurl.com/nieuwebezoekregeling

 

                                                                                                                     

Aangepaste bezoekregeling vanaf 3 mei + speciale regeling voor Moederdag

27/04/2021

NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 3 MEI 2021 + AANGEPASTE REGELING MOEDERDAG

Wij krijgen geregeld de vraag of het bezoek wat langer kan dan 16u30. In overleg met onze onthaalvrijwilligers hebben we beslist om de bezoekuren vanaf 3 mei 2021 te verlengen tot 18u00. Er is dan dus voor alle afdelingen elke dag bezoekgelegenheid van 13u30 tot 18u00 (dus ook op donderdag). Voor de overige versoepeling van bezoekregeling zijn we volledig afhankelijk zijn van de voorschriften door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Speciale regeling Moederdag

Om alle kinderen toch de mogelijkheid te geven om hun moeder te bezoeken voor Moederdag hebben we intern beslist om het aantal geregistreerde bezoekers uit te breiden met alle eigen kinderen die dit wensen en dit enkel op volgende dagen: 7 mei, 8 mei en 9 mei. De bezoekuren zijn voor die dagen eveneens van 13u30 - 18u00.

• U kunt zich registreren via e-mail of telefonisch: receptie@wzccassiers.be / 051 70 81 90
• We vragen dat alle geregistreerde bezoekers onderling afspreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt.

We vragen wel volgende afspraken na te leven:

• Alle eigen kinderen die wensen langs te komen nalv moederdag op één van bovenstaande dagen moeten zich laten registreren op onze bezoekerslijst. De (vaste) bezoekers die reeds op de lijst staan, kunnen blijven staan. Wie niet op de lijst staat, zal jammer genoeg niet toegelaten worden.

• Het aantal bezoekers op de kamer van de bewoner blijft voorlopig beperkt tot één op hetzelfde moment.

• Tijdens het bezoek op kamer wordt de hele tijd het chirurgische mondmasker gedragen door het bezoek.

• Eén van de geregistreerde bezoekers kan wel de bewoner meenemen naar de tuin of op het terras van het woonzorgcentrum op voorwaarde dat de maximum toegelaten bubbel van 10 personen (bewoner inbegrepen) niet overschreven wordt. Op die manier kan eventueel een schoonzoon/schoondochter/kleinkind tijdens die dagen ook eens op bezoek komen.
Buiten dragen zowel de bewoner als het bezoek een chirurgisch mondmasker en vragen we om anderhalve meter afstand te houden. We zullen op verschillende plaatsen stoelen/banken voorzien.

• Er kan niet gegeten of gedronken worden op de kamer van de bewoner.

• We vragen om geen contact te nemen met andere families die zich eventueel ook buiten bevinden, maar zich strikt aan de eigen bubbel te houden.

• Uiteraard is het niet mogelijk om het woonzorgcentrum te betreden als u niet tot de geregistreerde bezoekers behoort. Bezoek buiten kan wel.

Dank om u te houden aan alle vooropgestelde maatregelen! Wij hopen hiermee alle moeders (en hun kinderen) blij te maken! Voor Vaderdag, indien er nog steeds beperkte bezoekregeling zou zijn, zullen we ook een dergelijke regeling voorzien.

Klik hier voor het afdrukbare document: Bezoekregeling 3 mei 2021 

Versoepelingen bezoek vanaf 22 februari 2021

19/02/2021

Beste familieleden,

Hoogstwaarschijnlijk hebt u via de radio of TV al vernomen dat er versoepelingen mogelijk zijn in woonzorgcentra.

Om versoepelingen te kunnen doorvoeren, moet er aan 2 voorwaarden voldaan zijn:

 • Minimum 90% van de bewoners en 70% van de medewerkers moeten volledig gevaccineerd zijn (dwz 2 dosissen).
 • Versoepelingen zijn pas mogelijk ten vroegste 10 dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen.

De laatste groep medewerkers kreeg hun tweede prik op vrijdag 12 februari,  we kunnen dus  versoepelen vanaf maandag 22/2.  We zijn ook heel fier en dankbaar te kunnen melden dat 99% van de bewoners en meer dan 90% van de medewerkers een vaccin hebben genomen.

Wat houdt deze versoepeling in?

 • Elke bewoner mag 2 vaste bezoekers hebben én deze kunnen om de 14 dagen wijzigen. (Dat wil zeggen dat een ouder met 4 kinderen gedurende 2 weken 2 van de 4 kinderen kan zien en daarna gedurende 2 weken kunnen de andere 2 kinderen op bezoek komen.) Wissel kan op 22 februari en dan verder om de 2 weken.
 • De 2 vaste bezoekers mogen niet tegelijkertijd op kamer komen, wel apart.
 • Een chirurgisch mondmasker en handhygiëne voor bezoekers blijft verplicht, voor de bewoner hoeft een mondmasker tijdens het bezoek niet meer
 • Een wandeling van de bewoner samen met 1 van de 2 vaste bezoekers buiten is mogelijk. Gelieve hierbij de kortste weg naar buiten (geen bezoek op andere afdelingen, in woonkamer) te volgen en in de omgeving van het woonzorgcentrum te blijven. Buiten kan je nog iemand anders ontmoeten (max. 2 personen). Zowel bezoek als bewoner dragen buiten een mondmasker.
 • De cafetaria blijft nog steeds gesloten.

Bezoek is mogelijk elke dag van 13u30 tot 16u30 en op donderdag van 13u30 tot 18u30 (voor afdeling Watervliet).

Bij het bezoek op kamer blijven nog steeds de maatregelen gelden zoals voorheen: verplicht chirurgisch mondmasker, social distancing, handhygiëne, registratie en temperatuurmeting aan het onthaal, …

Indien u symptomen van COVID-19 of verhoogde temperatuur hebt, is bezoek niet toegelaten!

De Taskforce ouderenzorg beklemtoont dat dit een eerste fase is met meer mogelijkheden, maar geen vrijbrief voor het loslaten van alle richtlijnen. Woonzorgcentra zijn geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Over volgende stappen omtrent versoepelingen spreekt de Taskforce zich nog niet uit, maar volgt dit wekelijks verder op. Nu zal er eerst gekeken worden welk effect de vaccinatie heeft op het aantal besmettingen en de ziektelast in woonzorgcentra. Een belangrijke stap hierbij zal de vaccinatie zijn van de 65+-ers, die vaak net de bezoekers zijn in woonzorgcentra.

 

NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 8 FEBRUARI 2021

03/02/2021

Beste familie,

vandaag kregen alle bewoners hun 2° vaccin. Reeds vroeg in de morgen werden de vaccins toegediend met 3 vaccinatieteams. Alles liep bijzonder vlot.

Het 2° vaccin is een hele opluchting en doet ons al uitkijken naar een stukje meer vrijheid. Zoals reeds eerder vermeld mogen we een optimale bescherming verwachten vanaf één week na toediening van het 2de vaccin. Maar ook daarna moeten we nog steeds alle voorzorgsmaatregelen blijven volgen want, ook al zijn we gevaccineerd, we kunnen nog altijd het virus overdragen en we weten ook nog niet of we voldoende beschermd zijn tegen mogelijke varianten...

Door de vaccinatie is er toch weer meer mogelijk op vlak van bezoek. Vanaf maandag 8 februari kan er opnieuw bezoek op de kamer komen.

We starten opnieuw met de bezoekregeling zoals die voorheen was: één vaste bezoeker en één bezoeker die om de 2 weken kan wisselen. We gaan er van uit dat de vaste bezoeker dezelfde blijft als voorheen, mocht het toch anders zijn, gelieve dan de naam door te geven. Wil ook de naam van de tweede contactpersoon doorgeven (de 2 weken lopen van 8 febr. tot 21 febr. , op 22 febr. kan er weer gewisseld worden). Gelieve dit door te geven aan Lindsey van het onthaal of via receptie@wzccassiers.be.

Bezoeken kunnen weer dagelijks van 13u30 tot 16u30 en op donderdag tot 18u30 (enkel voor de afdeling Watervliet), er dient niet gereserveerd te worden.
Een wandeling maken in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum is ook weer mogelijk.


U vernam waarschijnlijk ook dat woonzorgcentra beschikken over de mogelijkheid een sneltest uit te voeren bij bezoekers. In overleg met de coördinerend arts Dr. Beernaert hebben wij beslist om dit niet systematisch te doen. Enkel wanneer een bezoeker symptomen heeft (koorts, verkouden, grieperig...) kan dit ev. toegepast worden, maar eigenlijk is het allerbelangrijkst dat je NIET op bezoek komt als je ziek bent of een hoogrisicocontact hebt gehad (zoals in de verklaring op eer ondertekend). Bij een positieve sneltest kan het kamerbezoek niet doorgaan.
We zien er naar uit om jullie weer te verwelkomen.

 

Aangepaste bezoekregeling vanaf 19 januari 2021

19/01/2021

Gezien het tijdelijk bezoekverbod willen we zoeken naar mogelijkheden om toch uw familielid in het woonzorgcentrum te kunnen bezoeken.

Voor de bewoners die op de gelijkvloers verblijven, raden we raambezoeken aan. Hou er wel rekening mee dat ook dit veilig moet gebeuren, dus met raam dicht. Er kan  gebruik gemaakt worden van de telefoon om elkaar goed te begrijpen.

Watervliet 1: Voor de bewoners die op het eerste verdiep verblijven starten we terug de klapstoelbezoeken op. Voor de bewoners van afdeling Watervliet kan er dagelijks, vanaf dinsdag 19/01, gereserveerd worden tussen 13u30 en 16u30, per half uur. Een bezoekje kan 20 minuten duren, tussenin hebben we tijd nodig om te ontsmetten. Toegang klapstoel is via de binnentuin op Watervliet.

De Twee Linden: Voor de bewoners van afdeling De 2 Linden kunnen we begeleid raambezoek in de woonkamer organiseren op maandag en donderdag tussen 14u en 16u. We voorzien hier een kwartier per bewoner. Toegang voor het raambezoek is via terras afdeling De 2 Linden – ingang via poortje aan de kant van de parking.

Reserveren voor de klapstoel of begeleid raambezoek kan via het onthaal 051/708190 of receptie@wzccassiers.be, dit tijdens de kantooruren.

 

Geen bezoek toegelaten vanaf 17-01-2021

17/01/2021

“SORRY, GEEN BEZOEK”

De berichtgevingen betreffende Houthulst veroorzaken heel wat ongerustheid. De besmettingen in het WZC De Groene Verte Merkem zijn te wijten aan de zgn. ‘Britse variant’ van het coronavirus, aldus de officiële bevestiging. Deze variante is veel besmettelijker, maar gelukkig niet dodelijker. Dit virus met Britse wortels veroorzaakt momenteel buiten het woonzorgcentrum ook exponentieel meer besmettingen over heel Houthulst. In WZC Cassiers zijn voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Na direct overleg met onze CRA dokter Beernaert, met de gemeente en de overheid krijgt WZC Cassiers nu meteen het advies alle bezoek voorlopig te weren. Uit voorzorg.

Met onze excuses, maar u begrijpt natuurlijk dat we in deze uitzonderlijke toestand alle risico’s moeten vermijden.

Voor dringende zaken kunnen de contactpersonen onze verantwoordelijke van WZC Cassiers bereiken via 051/708190 of leen.nys@wzccassiers.be.

Gezien deze ernstige situatie in Groot-Houthulst raadt men bovendien aan de algemene hygiënerichtlijnen uiterst strikt op te volgen. En om zeker alle fysieke sociale contacten op het grondgebied voorlopig te mijden.

Vaccinatie in zicht!

11/01/2021

Heel goed nieuws! We kregen de bevestiging van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid dat de vaccinatie doorgaat op woensdag 13 januari 2021

Wat doen?

U hoeft niks te doen. De bewoners die hebben ingestemd om het vaccin te ontvangen – en dat hebben ze bijna allemaal - zijn persoonlijk verwittigd. Misschien kan u hen eens geruststellen, alhoewel de meeste bewoners hiervoor geen enkele ‘schrik’ hebben. Integendeel.

Het verloop:

Nu dinsdag 12 januari komt de levering van ons pakket flesjes tegen het COVID-19-virus bij ons aan via een speciaal koeltransport. Onze vaccinverantwoordelijke ontvangt met enkele geselecteerde medewerkers de flacons en bewaart ze in een beschermde koelkast onder constante temperatuur. Ook de nodige hulpmiddelen als spuitjes en naaldjes worden mee geleverd. ’s Anderendaags begint de vaccinatie per afdeling. Daarbij zijn de CRA (Coördinerend Raadgevend Arts) Dokter Beernaert, de hoofdverpleegkundigen en de betrokken verpleegkundigen aanwezig. We volgen nauwgezet het draaiboek van het Agentschap Zorg & Gezondheid dat heel gedetailleerd alle stappen en voorzorg beschrijft. Alle betrokkenen hebben dit nu al intern goed bestudeerd.

Elke kleine stap in detail:

Het draaiboek dat elk woonzorgcentrum in Vlaanderen hanteert, bespreekt minutieus alle stappen die moeten gevolgd worden. En uit veiligheid biedt deze gedetailleerde planning ook voldoende oplossingen als er iets niet vlot zou verlopen: te weinig flacons, reactie op mogelijke bijwerking,…   

Soort griepprik, vooraf vrieskoud bewaard:

U kan deze inenting in ons woonzorgcentrum vergelijken met de toediening van de jaarlijkse griepprik. Alleen wordt de bewaartemperatuur van het vaccin vooraf veel lager gehouden. En dat maakt de voorbereiding en het transport wat moeilijker.

Bijwerkingen:

De vele inentingen in Europa brengen slechts heel erg zelden een bijwerking met zich mee. Een kleine minderheid van personen heeft last van bijverschijnselen als lichte zwelling op de prikplaats op de bovenarm, wat hoofd- of spierpijn, of koorts. Dat verdwijnt snel, zeker na 1 à 2 dagen. Het spreekt voor zich dat onze verpleegkundigen dit goed in de gaten houden.

Persoonlijk paspoort:

Deze gezondheidsprik wordt genoteerd in elk persoonlijk Zorgdossier en via Vaccinnet, waarin al je vaccinaties worden bijgehouden.

Nog info?

Indien u nog vragen hebt, dan kan u steeds terecht op www.laatjevaccineren.be en bij onze contactpersoon hier: leen.nys@wzccassiers.be .

Verantwoordelijkheid is niet weggeprikt:

Ondanks de antivirusprik van onze bewoners en alle andere mensen wordt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet weggeprikt. Op de eerste injectie na 21 dagen moet zeker een tweede injectie volgen. Bovendien kan iedereen vermoedelijk nog steeds het virus doorgeven. Daarom moeten we allen de 6 regels tegen corona correct blijven naleven. Mogen wij voor onze bewoners, medewerkers en uw directe omgeving op u blijven rekenen?

 

Wij danken u van harte voor uw attente medewerking, ook in de komende maanden.

 

Eindejaarsbezoekregeling

09/12/2020

Beste familie,

Iedereen kijkt verwachtingsvol uit naar het einde van het jaar. Veel mensen dromen van een gezellig samenzijn rond de kerstboom. Dit jaar zal het echter anders verlopen.

Omdat we weten dat de kerstperiode een tijd is waarin mensen graag hun familie ontmoeten, hebben we een speciale eindejaarsbezoekregeling uitgewerkt.

We zullen de mogelijkheid creëren dat families (per gezinsbubbel) op bezoek kunnen komen, dit in het dagverzorgingscentrum De Corver, aan de “klaptafel”. Dus iedereen die geen geregistreerde bezoeker is (kinderen, (achter)kleinkinderen, broers, zussen,…) kan op die manier toch op bezoek komen. We voorzien dat iedere bewoner daar z’n familie kan ontvangen onder veilige omstandigheden, dwz. we voorzien plexischerm, ontsmetting, bezoek op afstand, met mondmasker, in een grote ruimte die we kunnen ventileren.

De vaste bezoeker, en de 2° bezoeker (die op 21 december opnieuw kan wisselen) komen verder op bezoek op de kamer. Echter, wenst de vaste bezoeker of 2° bezoeker met zijn gezin te komen, dan zal dat via de klaptafel moeten gebeuren.

Deze bijkomende bezoekregeling zou gelden voor de dagen 25/12, 26/12, 27/12 en op 01/01, 02/01, 03/01. Bezoek is mogelijk van 13u tot 17u, telkens per half uur.

We vragen dat de vaste bezoeker en de 2° geregistreerde bezoeker ook op die dagen vooraf laat weten wanneer hij op bezoek komt, zodat er geen dubbel bezoek wordt geboekt op hetzelfde moment. Op deze dagen is kamerbezoek mogelijk tot 17u30 ipv. 16u30.

Speciaal op Kerstavond 24/12 en Oudejaarsavond 31/12 is er gelegenheid om op bezoek te komen tot 18u30’ (door de vaste en de 2° bezoeker).

Alle bezoek voor die dagen dient dus vooraf gereserveerd te worden, dus ook voor de geregistreerde bezoekers. Bezoek kan telefonisch gereserveerd worden via het onthaal, tijdens de kantooruren, tel. 051/708190. Gelieve hierbij ook uw telefoonnummer door te geven. Voor het Kerstweekend kan dit ten laatste tot 23/12 om 16u30 en voor het Nieuwjaarsweekend ten laatste tot 30/12 om 16u30. Reserveren kan ook via receptie@wzccassiers.be

Om iedereen de kans te geven kan je per gezin maar één keer op bezoek komen op die dagen.

We merken dat bezoekers soms taartjes of pralines meebrengen voor hun familielid. Dat vinden we zeer attent. We vragen echter om dit niet samen op kamer te nuttigen aangezien de mondmaskers op dat moment niet meer gedragen worden en dit het risico op besmetting verhoogt. De bewoner kan deze lekkernijen gerust opeten wanneer het bezoek weg is.

Bij de bezoekregeling vragen we wel met volgende maatregelen rekening te houden:  

 • Iedereen draagt een mondmasker (ook lagere schoolkinderen)
 • U kan binnen komen via de ingang van het dagverzorgingscentrum (nieuw gebouw aan de kant van de parking)
 • Geen onderling contact tussen bezoekers/familieleden bij het binnenkomen of buitengaan. Wacht het liefst in de auto tot het effectieve moment van bezoek
 • Attenties of geschenken kunnen meegebracht worden en afgegeven worden aan de bewoner  (we voorzien hiervoor een klein tafeltje bij de bewoner)
 • Social distancing (1.5 meter afstand houden) respecteren
 • Handen ontsmetten bij aankomst en vertrek

Uiteraard is bovenstaande regeling toch nog steeds onder voorbehoud van mogelijke infecties. Mochten er zich nog wijzigingen voordoen, dan word je telefonisch gecontacteerd.

Bezoek is niet toegelaten in volgende gevallen:

 • u hebt positief getest op COVID-19 tijdens de voorbije 14 dagen
 • u vertoont de laatste 14 dagen symptomen van COVID-19
 • u bent de laatste 14 dagen in contact gekomen met iemand die symptomen vertoont of die positief getest heeft op COVID-19
 • u komt terug uit een rode zone (buitenland).

Eventuele geschenken kunnen ook steeds afgegeven worden aan het onthaal (voorzie ze wel duidelijk van naam). Ze worden dan met veel plezier tot bij de bewoner gebracht.

Namens het hele team wensen we jullie toch een warm eindejaar toe …

Zorg voor elkaar en hou jullie gezond!

De directie.

NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 28 OKTOBER 2020

28/10/2020

Beste familie,

De Vlaamse Regering kondigde gisteren een nieuwe bezoekregeling aan voor de woonzorgcentra. Deze beslissing komt in grote lijnen overeen met onze huidige regeling.  De wijziging zit hem vooral in de mogelijkheid dat de tweede vaste bezoeker om de 14 dagen kan wisselen.

Waar komt het op neer:

* één vaste bezoeker, die ongewijzigd blijft.

* een tweede bezoeker die slechts om de 14 dagen kan wijzigen

We vragen wel om in beide gevallen het mondmasker aan te houden en afstand te houden. Ook de bewoner draagt verder een mondmasker tijdens het bezoek.

Concreet betekent dit:

 • Voor de afdeling Watervliet 0 en 1:
  • Naam van de vaste bezoeker is reeds gekend (werd in de voorbije week reeds bevraagd)
  • De tweede bezoeker kennen we ook al (vanuit huidige regeling)
  • Wanneer je de tweede bezoeker wil wisselen kan dat vanaf 9 november. Gelieve daarvoor de naam door te geven door een bericht te sturen via Familienet of via mail naar karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of  telefonisch naar 051/708190 (vragen naar Karo)
 • De 2 Linden:
  • Van de meeste bewoners kregen we de naam van 2 bezoekers door.
  • Gelieve de naam op te geven van de vaste bezoeker
  • Wisselen van de tweede bezoeker kan vanaf 9 november
  • Graag ook alles doorgeven via Familienet of via mail naar karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of telefonisch op 051/708190 (vragen naar Karo)

Laat ons dus weten als je de tweede bezoeker vanaf 9 november wenst te wisselen, en geef ons vooraf de naam door (graag tegen 6 november).  Om de 2 weken kan er een andere bezoeker komen, dus op 23 november, 7 december, 21 december … kan er weer gewisseld worden. Spreek dus goed af onder elkaar en geef vooraf de namen door. Wanneer we geen wijzigingen ontvangen dan blijft de naam die we oorspronkelijk doorkregen staan op de lijst van de geregistreerde bezoekers.

Op afdeling Watervliet 0 kan er nu tijdelijk maar één vaste bezoeker komen, dit tem. 1/11. We laten maandag weten via Familienet of de bezoekregeling weer kan versoepelen (naar bovenstaande regeling)

Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie blijft deze bezoekregeling van kracht tot nader bericht. Een herevaluatie hangt samen met de evolutie van de besmettingscijfers en de bijhorende curves.

Indien er voor u zaken onduidelijk zijn, dan kan u ons altijd telefonisch contacteren tijdens de kantooruren.

Vriendelijke groeten,

De directie

 

 

NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 14 OKTOBER 2020

13/10/2020

Beste familie,

Door het toenemend aantal besmettingen overal in het land en ook in onze regio zie we ons genoodzaakt de bezoekregeling te verstrengen. Het aantal besmettingen verdubbelt immers om de negen dagen. In het belang van de gezondheid, moeten wij onze bewoners tijdelijk opnieuw wat meer beschermen tegen het COVID-19 virus.

De nieuwe regeling “code oranje” gaat in vanaf woensdag 14 oktober 2020.

Wat zijn de afspraken voor “code oranje”?

 • Bezoek door 2 vaste geregistreerde bezoekers – we vragen dat elke familie doorgeeft wie per bewoner de 2 vaste bezoekers zijn. Deze bezoekers blijven dezelfde tot het einde van deze regeling.
 • U kan de 2 namen doorgeven via Familienet of via karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of telefonisch (vragen naar Karo op 051/708190).
 • Het bezoek is toegelaten enkel en alleen op kamer van de bewoner: dagelijks in de namiddag van 13u30 – 16u30 en op donderdag tot 18u30 (voor bezoekers afdeling Watervliet). Wanneer de bewoner zich in de woonkamer bevindt, gelieve te wachen op kamer, de bewoner zal gebracht worden. U mag geen woonkamers betreden of andere bewoners bezoeken.
 • Uw bezoek dien je niet meer te reserveren. Enkel nog registreren aan het onthaal.
 • Als vaste bezoeker verklaar je zelf geen ziektesymptomen te hebben of niet in contact te zijn geweest met een positief bevestigde persoon.  Aan het onthaal wordt uw temperatuur gemeten, u draagt een chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum.
 • Er zijn op hetzelfde moment maximum 2 bezoekers in de kamer van de bewoner toegelaten (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner).
 • Kinderen en jongeren onder 18 jaar kunnen tijdelijk niet meer op bezoek komen. Door de mix van generaties ontwikkelt het virus zich veel sneller. Kinderen hebben op school en in hun vrijetijd teveel contacten die zelfs zonder symptomen enorm snel voor een besmettingshaard kunnen zorgen.
 • Samen eten op de kamer is niet toegelaten. Op dergelijke momenten legt de bezoeker immers het mondmasker af en dat kan echt niet. Ook een koffietje of een ander drankje nuttigen kan hierom natuurlijk ook niet.
 • Wandelen met de bewoner kan op de site van het WZC en is zelfs gezond. Belangrijk hierbij is dat zowel bewoner als begeleider een chirurgisch mondmasker draagt.
 • Het verlaten van het woonzorgcentrum kan niet meer, tenzij om medische redenen. Familiaal bezoek buitenshuis is dus tijdelijk niet mogelijk.

Deze regeling loopt van woensdag 14 oktober tot en met zondag 8 november. Van zodra er een wijziging is in de situatie, zullen wij u onmiddellijk terug contacteren. U kunt dit ook steeds volgen op onze website www.cassierswzc.be en op onze facebookpagina.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan u elke werkdag van 8u30 tot 16u30 contact opnemen met WZC Cassiers via het algemeen nummer: 051/708190.

We zijn ervan overtuigd dat u deze moeilijke situatie begrijpt. Ondertussen mag u er zeker op vertrouwen dat bij ons team niet alleen de fysieke zorg van de bewoners centraal staat. Terzelfdertijd blijven we hier met sterk verhoogde aandacht waken over het psychosociaal welzijn van onze bewoners.

 

Vriendelijke groet en dank voor uw begrip,

De directie

Nieuw! Lokaal Dienstencentrum "De Klaproos" te Vladslo.

25/09/2020

Op 1 oktober opent het gloednieuw lokaal dienstencentrum ‘De Klaproos’ in Vladslo de deuren. Hier zijn elke werkdag oudere en kwetsbare personen uit de buurt en uit heel Groot-Diksmuide welkom. Voor een ‘klapke’ bij een koffie, voor info en advies over administratieve zaken of gezondheidskwesties, en nog veel meer. Het nieuwe open huis vult in deze landelijke hoek van Diksmuide de werking van LDC Ten Patershove in het stadcentrum aan.

Binnenkort ontvouwt ‘De Klaproos’ diverse activiteiten die ingaan op de noden van de buurt en de verenigingen rond Vladslo. Een eerste project dat al loopt, is de Minder Mobielen Centrale, het vervoer voor bejaarde en kwetsbare mensen. Zo wordt ‘De Klaproos’ de toegangspoort tot de zorgsite Cassiers waar het dagverzorgings-centrum en een afdeling van dienstenchequebedrijf Partoe reeds actief zijn.

Wil je als vrijwilliger bijspringen of heb je vragen?
Centrumleidster Patricia Azou is bereikbaar via 051/ 43 44 34. Of kom eens langs in de Beerststraat 36.

LEES MEER IN ONZE NIEUWBRIEF

 

Nieuwe richtlijnen bezoek vanaf 7 september 2020

04/09/2020

Beste familieleden en verwanten van onze bewoners,

Betreft: nieuwe richtlijnen versoepeld bezoek WZC’s  vanaf 07.09.020

De overheid heeft het bezoekbeleid in de woonzorgcentra versoepeld. De nieuwe richtlijnen steunen op een grotere gedeelde verantwoordelijkheid, namelijk met u. Natuurlijk begrijpen wij als eersten dat onze bewoners grote behoefte hebben aan sociaal contact. Terzelfdertijd moeten we allen heel voorzichtig blijven, want corona heeft slechts een klein vonkje nodig. De inspanningen van de voorbije maanden mogen niet door nonchalance weggeveegd worden.

De nieuwe situatie vanaf maandag 7 september:

 • Welke bezoekers?

Alle bezoek uit dezelfde familiale bubbel (zoals de Nationale Veiligheidsraad voorschrijft: max. 5 personen) van de bewoner is toegelaten, maar uitsluitend op de kamer. Dat mag meermaals per week. Elke namiddag van 13u30 tot 16