Versoepeling maatregelen vanaf 22 juni 2020

22/06/2020

Beste familie,

Het is nu ruim één week dat bezoek op de kamer beperkt wordt toegelaten. Er zijn heel wat voorwaarden gekoppeld aan dit bezoek, soms vervelend, maar de richtlijnen zijn echt noodzakelijk. Chirurgisch masker tijdens volledig bezoek, afstand houden, kortste weg nemen, oppervlakken ontsmetten… bedankt om alles nauwgezet op te volgen!

Wij voelen de nood om verder te versoepelen. En dat willen we verder stap voor stap doen. Vanaf volgende week maandag 22 juni kan je, tijdens uw bezoek,samen met je familielid op het domein een wandeling maken of eens buiten gaan zitten. We zullen hier en daar banken en stoelen voorzien. Een luchtje scheppen in het mooie weer volgende week zal iedereen deugd doen. We vragen wel om de kortste weg te nemen van de kamer naar de voordeur, en op die manier binnen en buiten te gaan (dus niet via de woonkamers). Wil wel ten laatste om 16u30 de bewoner weer naar de kamer brengen. En ook hier weer, ook tijdens de wandeling, mondmasker aanhouden en afstand houden.

Vanaf de week erop (29 juni) zullen we ook de wekelijkse wandelingen met vrijwilligers weer kunnen opstarten, weliswaar met kleinere groepen dan voorheen. De praktische voorbereiding hiervoor is volop bezig.

De bezoekregeling versoepelen we voorzichtig en evalueren we continu. We weten dat het voor sommigen niet snel genoeg gaat, maar we mogen de veiligheid niet uit het oog verliezen.

We hopen in een volgend bericht verdere versoepeling te kunnen aankondigen.

 

We wensen jullie alvast een mooi weekend toe.

 

Vriendelijke groet,

de directie

Afspraken was en geschenken

15/06/2020

Het ophalen en brengen van de was kan nu ook weer gewoon op de kamer gebeuren.

Dit wil zeggen dat wij dus het vuil linnen niet meer in de container zullen klaar leggen.

Ook het afgeefpunt voor geschenken wordt afgeschaft, u kan de geschenken rechtstreeks aan uw familielid afgeven. 

Voeding en drank mag, maar dan enkel voor de bewoner. Als bezoeker moet u tijdens het volledige bezoek uw mondmasker aanhouden.

Versoepeling maatregelen vanaf 11 juni 2020

10/06/2020

Beste familie,

Na weken de deuren gesloten te houden, kunnen we die nu voorzichtig op een kier zetten. Niet alleen de voordeur gaat beperkt open, maar ook de kamerdeur van de bewoners.

Het was voor ons een afweging tussen menselijkheid en veiligheid, het is dan ook een grote, maar noodzakelijke stap die we met de nodige voorzichtigheid willen nemen. Samen met u allen willen we terug naar het "gewone leven". Met deze bezoekregeling trachten we stapsgewijs hieraan een stukje tegemoet te komen. 

Belangrijk om weten is dat we bij een nieuwe besmetting in het WZC of een uitbraak van besmettingen, onderstaande afspraken met onmiddellijke ingang kunnen herroepen, dit voor alle bewoners, voor één afdeling of voor een individuele bewoner.   In dit verband is het dan ook van het uiterste belang dat u de opgestelde richtlijnen heel nauwgezet opvolgt.

We zetten ze graag voor u op een rijtje :

 1. Bezoek is terug toegelaten vanaf donderdag 11 juni.
  We kiezen ervoor om voorlopig de voordeur van het wzc voor bezoek te openen elke dag vanaf 13u30 tot 16u30 (ook in het weekend). 
 2. Bezoek dient steeds op afspraak te gebeuren (per week vooraf te reserveren via het onthaal – tel. 051/708190 – telefonisch reserveren kan enkel tijdens de week tijdens de kantooruren)
 3. Wij kunnen per half uur max. 5 bezoeken toelaten. Om het half uur wordt de voordeur geopend en wordt het bezoek begeleid naar de kamer. U kan ook om het half uur de voorziening verlaten, dit ten laatste om 16u30.
 4. Bezoek op kamer is mogelijk, maar er worden maximum 2 bezoekers op hetzelfde moment op de kamer toegelaten.  We kunnen max. 2 bezoeken per week per bewoner toelaten.
 5. Gelieve bij bezoek altijd de kortste weg naar de kamer van uw familielid te nemen en ook niet zelf of met uw familielid in het woonzorgcentrum rond te wandelen.
 6. Kinderen tot 12 jaar worden nog niet toegelaten.  Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen op bezoek komen, mits het naleven van dezelfde voorschriften als voor volwassen bezoekers.
  Wanneer u op bezoek komt, draagt u ALTIJD een CHIRURGISCH (dus geen stoffen mondmasker) dat u zelf meebrengt.  U draagt dit mondmasker tijdens de volledige duur van het bezoek, dus vanaf het moment dat u in wzc Cassiers toekomt tot u weer vertrekt naar huis.  Deze mondmaskers zijn te koop in alle apotheken, in de supermarkten, …  U kan ev. een mondmasker kopen aan het onthaal voor 1 euro.  Zonder mondmasker kunnen wij u  niet toelaten in onze voorziening.  Ook op kamer van de bewoner draagt u het mondmasker constant.  Onze medewerkers krijgen het uitdrukkelijk mandaat om u aan te spreken indien u zich niet aan dit voorschrift houdt.
 7. Er wordt verwacht dat u bij het binnenkomen én het verlaten van het wzc uw handen ontsmet.  In de inkom van het wzc en bij elke lift zal er handontsmetting te vinden zijn. 
 8. We beseffen dat u uw familielid al heel lang niet meer kon knuffelen, een zoen geven, …. Maar ondanks de versoepeling van de bezoekregeling moet in alle omstandigheden de social distancing van 1,5 meter gewaarborgd blijven.  Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.  In het belang van de gezondheid van uw familielid vragen wij u met aandrang hiermee rekening te houden.  Gelieve dit ook toe te passen in contact met onze medewerkers, bezoekers onder elkaar en vrijwilligers.
  We vragen u ook om uitsluitend op bezoek te gaan bij uw eigen familielid en geen kamers van andere bewoners te bezoeken.
  Bezoek in de woonkamers/leefgroep wordt niet toegestaan.  Bezoek is enkel mogelijk op kamer.
 9. Wanneer u een medewerker wenst te spreken dan vragen wij u op de bel te drukken in de kamer, een medewerker zal bij u op de kamer komen.  Wanneer u de kamer verlaat, druk dan ook even op de bel, dan zijn wij in de mogelijkheid uw familielid zonodig terug naar de woonkamer te begeleiden en de kamer te ontsmetten.
 10. Heb je in de laatste 14 dagen symptomen gehad (koorts en/of luchtwegenklachten zoals hoesten of problemen met ademhalen) of ben je in de laatste 14 dagen positief getest geweest op Covid-19, dan kan je niet op bezoek komen.  We vragen dan ook aan elke bezoeker om zich te registreren bij het binnen komen en om een verklaring op eer te tekenen.
 11. We vragen u om vóór u op bezoek komt, thuis naar het toilet te gaan.   Gebruik van toiletten in het wzc, is heel beperkt mogelijk.  Enkel de toiletten aan de cafetaria zijn open voor bezoekers. Ontsmetting wordt ook hier voorzien.
 12. Op dit moment kiezen we ervoor om de cafetaria nog NIET te openen voor bezoekers.
 13. Uw familielid meenemen naar buiten kan voorlopig nog niet. Als u dit wel verkiest dan moet de bewoner 14 dagen in quarantaine op de kamer blijven en mag hij /zij niet deelnemen aan groepsactiviteiten
 14. Nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert uit het ziekenhuis: wordt steeds kort voor ontslag getest in het ziekenhuis. Na 5 dagen gebeurt een 2° test in het woonzorgcentrum. Tot zolang blijft de bewoner in quarantaine op de kamer. Pas wanneer het resultaat van de tweede test gekend en negatief is kan bezoek worden ingepland en kan de bewoner deelnemen aan groepsactiviteiten.

 

Door de versoepelde regeling worden de bestaande bezoekmaatregelen gestopt.  Concreet betekent dit dat we geen klapstoelbezoek meer organiseren. Wanneer je bezoek reeds vast lag voor de klapstoel, dan kan die op hetzelfde uur doorgaan op de kamer.  

Het ophalen en brengen van de was kan vanaf donderdag 11 juni nu ook weer gewoon op de kamer gebeuren. Dit wil zeggen dat wij deze week dus het vuil linnen niet meer in de container zullen klaar leggen. Ook het afgeefpunt voor geschenken wordt afgeschaft, u kan de geschenken rechtstreeks aan uw familielid afgeven. 

We rekenen erop dat u deze richtlijnen correct zal opvolgen. Door de versoepeling van de bezoekregeling ligt de veiligheid van uw familielid voor een groot stuk nu ook in uw handen. Bezoek kan geweigerd worden wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd.

We blijven er streng over waken dat onze intense, gezamenlijke strijd van de voorbije weken niet tevergeefs zou zijn geweest.   We hopen ten stelligste dat we op uw medewerking hiervoor mogen rekenen, in het belang van de gezondheid van onze bewoners.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat niet na mij te contacteren.


Met vriendelijke groeten,

De directie

Heropstart van lokaal dienstencentrum De Schakel

08/06/2020

Opstart LDC

Op donderdag 12 maart 2020 sloot het lokaal dienstencentrum verplicht de deuren om de verspreiding van covid 19 tegen te gaan.
Tijdens deze periode hebben we via telefonisch contact de gebruikers met een kwetsbaarheid ondersteund en opgevolgd.

Vanaf 25 mei konden de deuren weer open voor 1 op 1 dienstverlening in het dienstencentrum zelf,  wij namen de beslissing om nog af te wachten en de dienstverlening te laten verder verlopen vanop afstand.

Het aanbod mag sinds 8 juni uitgebreid worden met groepsactiviteiten.  Ook het buurtrestaurant mag terug de deuren openen.

We kiezen ervoor om de opstart in fases te laten verlopen:
-  Het buurtrestaurant in De Schakel opent op 10 juni. Het buurtrestaurant in De Groene Verte Merkem verwelkomt de middageters vanaf 15 juni. Het sociaal restaurant van De Vleugels wacht nog even af en voorziet een heropstart vanaf september (onder voorbehoud).

-  De clubactiviteiten: fietsen, petanque, brei/haakwerk  starten ten vroegste vanaf 15 juni, na overleg met de begeleiders/vrijwilligers.

De activiteiten met lesgever starten ten vroegste terug in september.

Voor alle activiteiten worden de voorzorgsmaatregelen strikt opgevolgd.

Heropstart van de centra voor dagverzorging

02/06/2020

Heropstart van de centra voor dagverzorging

2 juni 2020: heropening Centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof te Vladslo

Op 2 juni beleefden de bezoekers de eerste dag terug in CDV Het Kloosterhof. Het was een blij weerzien voor iedereen, zowel medewerkers als bezoekers.

Het was bovendien een stralende dag zodat de bezoekers konden genieten van de  mooie tuin, in de schaduw van de boom. Met een lekker aperitiefje erbij, want die heropstart, die mocht gevierd worden!

Alle veiligheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19 worden uiteraard streng toegepast.

Team DVC Het Kloosterhof