Nieuw! Lokaal dienstencentrum te Vladslo

21/02/2020

WZC Cassiers start in Vladslo een nieuw lokaal dienstencentrum.

LDC te Vladslo (naam is nog niet bepaald) wil een nieuwe ontmoetingsplaats zijn voor senioren van groot Diksmuide. Hierbij willen we vooral vertrekken van de  behoeften en wensen van de inwoners en verenigingen met als doel het sociale netwerk te verstevigen en om kwetsbare doelgroepen beter te benaderen en te bereiken.  Het LDC moet een plaats worden waar iedereen zich welkom voelt ongeacht leeftijd, interesse en mogelijkheden. In het bijzonder richten we ons naar ouderen, kwetsbare groepen en mantelzorgers.

In nauwe samenwerking met het dienstencentrum Ten Patershove willen we sociale netwerken uitbouwen en wensen we activiteiten te ontwikkelen die de zelfredzaamheid van ouderen verhoogt. Door mensen een sociaal vangnet te bieden lopen ze minder risico op vereenzaming.  Hiervoor is er een sterk partnerschap nodig tussen de lokale besturen, adviesraden, eerstelijnsactoren, vrijwilligers, verschillende professionele actoren, de buurtbewoners en verenigingen.

De sociale cohesie versterken binnen de buurt staat centraal binnen onze opdracht naast een verscheidenheid van informatieve, vormende- en recreatieve activiteiten.

Wat er allemaal aan activiteiten en dienstverlening zal georganiseerd worden zal sterk afhangen van de noden ter plaatse. Daarom willen we starten met een bevraging van de lokale ouderen, vrijwilligers en verenigingen. De eerste dienst die opstart binnen Diksmuide is de Minder Mobielen Centrale. Daarvoor zijn we nog op zoek naar vrijwillige chauffeurs.   

We willen samen aan de slag om een buurtgerichte zorg te creëren zodat we een inclusieve en zorgzame buurt ontwikkelen voor groot Diksmuide. De doelstelling is dat elke inwoner van de buurt zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan blijven wonen. Via ons lokaal dienstencentrum proberen we daar aan tegemoet te komen.

LDC Vladslo is een zorgsite die instaat voor de thuiszorg. Naast het lokaal dienstencentrum maakt ook het centrum voor dagverzorging het Kloosterhof  deel uit van deze zorgsite. Beide diensten zullen versterkend samenwerken zodat er vlot kan ingespeeld worden op noden en vragen van gebruikers.

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de centrumleider van het LDC, Mevr. Patricia Azou, patricia.azou@wzccassiers.be of op nummer 051/434434.