Nieuwe bezoekregeling vanaf 8 mei 2021

06/05/2021

NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 08 MEI 2021

Met enerzijds gevoel van opluchting en blijheid en anderzijds toch wat bezorgdheid (en dat is ook wat de bewoners verwoorden) brengen wij jullie op de hoogte van de nieuwe versoepeling die vanaf 8 mei geldt voor de WZC’s

- De bezoekuren zijn elke dag van 13u30 – 18u00.

- Er is geen beperking meer ivm. wie op bezoek komt:
geen vaste bezoekers meer, vooraf registeren is dus niet meer van toepassing.

- Temperatuurregistratie en registratie aan het onthaal zijn nog steeds verplicht, alsook de algemene hygiënemaatregelen van handen ontsmetten en de kamer ontsmetten na bezoek.

- Niet op bezoek wanneer je ziek bent of hoogrisico contact had.

- Het aantal bezoekers op kamer van de bewoner blijft beperkt tot 2 personen op hetzelfde moment. Dit kunnen 2 volwassenen zijn of 1 volwassene en 1 kind. Kindjes in buggy (die niet rondlopen) worden niet meegeteld.
(Mogen we vragen onderling af te spreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt.)

- Tijdens het bezoek wordt de hele tijd het chirurgisch mondmasker gedragen door het bezoek, ook voor de kinderen vanaf 10 jaar.

- Er mag niet gegeten of gedronken worden op de kamer van de bewoner.

- De bewoner meenemen naar buiten is toegelaten, op voorwaarde dat de maximum toegelaten bubbel van 10 (bewoner inbegrepen) niet overschreden wordt.

Buiten dragen zowel de bewoner als het bezoek een chirurgisch mondmasker en vragen we om anderhalve meter afstand te houden. We zullen op verschillende plaatsen stoelen/banken voorzien.

- Bewoners mogen mee naar huis met hun knuffelcontact.

- We vragen om geen contact te nemen met andere families die zich eventueel ook buiten bevinden, maar zich strikt aan de eigen bubbel te houden. 

- De openingsdatum van de cafetaria en bijkomende afspraken worden later meegedeeld.

Daar dit alles toch wel een grote versoepeling is, rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om bovenstaande maatregelen strikt toe te passen.

Dank om u te houden aan alle vooropgestelde maatregelen!

 

Hier kunt u het document openen om af te drukken of door te sturen: 

https://tinyurl.com/nieuwebezoekregeling

 

                                                                                                                     

Aangepaste bezoekregeling vanaf 3 mei + speciale regeling voor Moederdag

27/04/2021

NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 3 MEI 2021 + AANGEPASTE REGELING MOEDERDAG

Wij krijgen geregeld de vraag of het bezoek wat langer kan dan 16u30. In overleg met onze onthaalvrijwilligers hebben we beslist om de bezoekuren vanaf 3 mei 2021 te verlengen tot 18u00. Er is dan dus voor alle afdelingen elke dag bezoekgelegenheid van 13u30 tot 18u00 (dus ook op donderdag). Voor de overige versoepeling van bezoekregeling zijn we volledig afhankelijk zijn van de voorschriften door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Speciale regeling Moederdag

Om alle kinderen toch de mogelijkheid te geven om hun moeder te bezoeken voor Moederdag hebben we intern beslist om het aantal geregistreerde bezoekers uit te breiden met alle eigen kinderen die dit wensen en dit enkel op volgende dagen: 7 mei, 8 mei en 9 mei. De bezoekuren zijn voor die dagen eveneens van 13u30 - 18u00.

• U kunt zich registreren via e-mail of telefonisch: receptie@wzccassiers.be / 051 70 81 90
• We vragen dat alle geregistreerde bezoekers onderling afspreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt.

We vragen wel volgende afspraken na te leven:

• Alle eigen kinderen die wensen langs te komen nalv moederdag op één van bovenstaande dagen moeten zich laten registreren op onze bezoekerslijst. De (vaste) bezoekers die reeds op de lijst staan, kunnen blijven staan. Wie niet op de lijst staat, zal jammer genoeg niet toegelaten worden.

• Het aantal bezoekers op de kamer van de bewoner blijft voorlopig beperkt tot één op hetzelfde moment.

• Tijdens het bezoek op kamer wordt de hele tijd het chirurgische mondmasker gedragen door het bezoek.

• Eén van de geregistreerde bezoekers kan wel de bewoner meenemen naar de tuin of op het terras van het woonzorgcentrum op voorwaarde dat de maximum toegelaten bubbel van 10 personen (bewoner inbegrepen) niet overschreven wordt. Op die manier kan eventueel een schoonzoon/schoondochter/kleinkind tijdens die dagen ook eens op bezoek komen.
Buiten dragen zowel de bewoner als het bezoek een chirurgisch mondmasker en vragen we om anderhalve meter afstand te houden. We zullen op verschillende plaatsen stoelen/banken voorzien.

• Er kan niet gegeten of gedronken worden op de kamer van de bewoner.

• We vragen om geen contact te nemen met andere families die zich eventueel ook buiten bevinden, maar zich strikt aan de eigen bubbel te houden.

• Uiteraard is het niet mogelijk om het woonzorgcentrum te betreden als u niet tot de geregistreerde bezoekers behoort. Bezoek buiten kan wel.

Dank om u te houden aan alle vooropgestelde maatregelen! Wij hopen hiermee alle moeders (en hun kinderen) blij te maken! Voor Vaderdag, indien er nog steeds beperkte bezoekregeling zou zijn, zullen we ook een dergelijke regeling voorzien.

Klik hier voor het afdrukbare document: Bezoekregeling 3 mei 2021 

Versoepelingen bezoek vanaf 22 februari 2021

19/02/2021

Beste familieleden,

Hoogstwaarschijnlijk hebt u via de radio of TV al vernomen dat er versoepelingen mogelijk zijn in woonzorgcentra.

Om versoepelingen te kunnen doorvoeren, moet er aan 2 voorwaarden voldaan zijn:

 • Minimum 90% van de bewoners en 70% van de medewerkers moeten volledig gevaccineerd zijn (dwz 2 dosissen).
 • Versoepelingen zijn pas mogelijk ten vroegste 10 dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen.

De laatste groep medewerkers kreeg hun tweede prik op vrijdag 12 februari,  we kunnen dus  versoepelen vanaf maandag 22/2.  We zijn ook heel fier en dankbaar te kunnen melden dat 99% van de bewoners en meer dan 90% van de medewerkers een vaccin hebben genomen.

Wat houdt deze versoepeling in?

 • Elke bewoner mag 2 vaste bezoekers hebben én deze kunnen om de 14 dagen wijzigen. (Dat wil zeggen dat een ouder met 4 kinderen gedurende 2 weken 2 van de 4 kinderen kan zien en daarna gedurende 2 weken kunnen de andere 2 kinderen op bezoek komen.) Wissel kan op 22 februari en dan verder om de 2 weken.
 • De 2 vaste bezoekers mogen niet tegelijkertijd op kamer komen, wel apart.
 • Een chirurgisch mondmasker en handhygiëne voor bezoekers blijft verplicht, voor de bewoner hoeft een mondmasker tijdens het bezoek niet meer
 • Een wandeling van de bewoner samen met 1 van de 2 vaste bezoekers buiten is mogelijk. Gelieve hierbij de kortste weg naar buiten (geen bezoek op andere afdelingen, in woonkamer) te volgen en in de omgeving van het woonzorgcentrum te blijven. Buiten kan je nog iemand anders ontmoeten (max. 2 personen). Zowel bezoek als bewoner dragen buiten een mondmasker.
 • De cafetaria blijft nog steeds gesloten.

Bezoek is mogelijk elke dag van 13u30 tot 16u30 en op donderdag van 13u30 tot 18u30 (voor afdeling Watervliet).

Bij het bezoek op kamer blijven nog steeds de maatregelen gelden zoals voorheen: verplicht chirurgisch mondmasker, social distancing, handhygiëne, registratie en temperatuurmeting aan het onthaal, …

Indien u symptomen van COVID-19 of verhoogde temperatuur hebt, is bezoek niet toegelaten!

De Taskforce ouderenzorg beklemtoont dat dit een eerste fase is met meer mogelijkheden, maar geen vrijbrief voor het loslaten van alle richtlijnen. Woonzorgcentra zijn geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Over volgende stappen omtrent versoepelingen spreekt de Taskforce zich nog niet uit, maar volgt dit wekelijks verder op. Nu zal er eerst gekeken worden welk effect de vaccinatie heeft op het aantal besmettingen en de ziektelast in woonzorgcentra. Een belangrijke stap hierbij zal de vaccinatie zijn van de 65+-ers, die vaak net de bezoekers zijn in woonzorgcentra.

 

NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 8 FEBRUARI 2021

03/02/2021

Beste familie,

vandaag kregen alle bewoners hun 2° vaccin. Reeds vroeg in de morgen werden de vaccins toegediend met 3 vaccinatieteams. Alles liep bijzonder vlot.

Het 2° vaccin is een hele opluchting en doet ons al uitkijken naar een stukje meer vrijheid. Zoals reeds eerder vermeld mogen we een optimale bescherming verwachten vanaf één week na toediening van het 2de vaccin. Maar ook daarna moeten we nog steeds alle voorzorgsmaatregelen blijven volgen want, ook al zijn we gevaccineerd, we kunnen nog altijd het virus overdragen en we weten ook nog niet of we voldoende beschermd zijn tegen mogelijke varianten...

Door de vaccinatie is er toch weer meer mogelijk op vlak van bezoek. Vanaf maandag 8 februari kan er opnieuw bezoek op de kamer komen.

We starten opnieuw met de bezoekregeling zoals die voorheen was: één vaste bezoeker en één bezoeker die om de 2 weken kan wisselen. We gaan er van uit dat de vaste bezoeker dezelfde blijft als voorheen, mocht het toch anders zijn, gelieve dan de naam door te geven. Wil ook de naam van de tweede contactpersoon doorgeven (de 2 weken lopen van 8 febr. tot 21 febr. , op 22 febr. kan er weer gewisseld worden). Gelieve dit door te geven aan Lindsey van het onthaal of via receptie@wzccassiers.be.

Bezoeken kunnen weer dagelijks van 13u30 tot 16u30 en op donderdag tot 18u30 (enkel voor de afdeling Watervliet), er dient niet gereserveerd te worden.
Een wandeling maken in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum is ook weer mogelijk.


U vernam waarschijnlijk ook dat woonzorgcentra beschikken over de mogelijkheid een sneltest uit te voeren bij bezoekers. In overleg met de coördinerend arts Dr. Beernaert hebben wij beslist om dit niet systematisch te doen. Enkel wanneer een bezoeker symptomen heeft (koorts, verkouden, grieperig...) kan dit ev. toegepast worden, maar eigenlijk is het allerbelangrijkst dat je NIET op bezoek komt als je ziek bent of een hoogrisicocontact hebt gehad (zoals in de verklaring op eer ondertekend). Bij een positieve sneltest kan het kamerbezoek niet doorgaan.
We zien er naar uit om jullie weer te verwelkomen.

 

Aangepaste bezoekregeling vanaf 19 januari 2021

19/01/2021

Gezien het tijdelijk bezoekverbod willen we zoeken naar mogelijkheden om toch uw familielid in het woonzorgcentrum te kunnen bezoeken.

Voor de bewoners die op de gelijkvloers verblijven, raden we raambezoeken aan. Hou er wel rekening mee dat ook dit veilig moet gebeuren, dus met raam dicht. Er kan  gebruik gemaakt worden van de telefoon om elkaar goed te begrijpen.

Watervliet 1: Voor de bewoners die op het eerste verdiep verblijven starten we terug de klapstoelbezoeken op. Voor de bewoners van afdeling Watervliet kan er dagelijks, vanaf dinsdag 19/01, gereserveerd worden tussen 13u30 en 16u30, per half uur. Een bezoekje kan 20 minuten duren, tussenin hebben we tijd nodig om te ontsmetten. Toegang klapstoel is via de binnentuin op Watervliet.

De Twee Linden: Voor de bewoners van afdeling De 2 Linden kunnen we begeleid raambezoek in de woonkamer organiseren op maandag en donderdag tussen 14u en 16u. We voorzien hier een kwartier per bewoner. Toegang voor het raambezoek is via terras afdeling De 2 Linden – ingang via poortje aan de kant van de parking.

Reserveren voor de klapstoel of begeleid raambezoek kan via het onthaal 051/708190 of receptie@wzccassiers.be, dit tijdens de kantooruren.

 

Geen bezoek toegelaten vanaf 17-01-2021

17/01/2021

“SORRY, GEEN BEZOEK”

De berichtgevingen betreffende Houthulst veroorzaken heel wat ongerustheid. De besmettingen in het WZC De Groene Verte Merkem zijn te wijten aan de zgn. ‘Britse variant’ van het coronavirus, aldus de officiële bevestiging. Deze variante is veel besmettelijker, maar gelukkig niet dodelijker. Dit virus met Britse wortels veroorzaakt momenteel buiten het woonzorgcentrum ook exponentieel meer besmettingen over heel Houthulst. In WZC Cassiers zijn voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Na direct overleg met onze CRA dokter Beernaert, met de gemeente en de overheid krijgt WZC Cassiers nu meteen het advies alle bezoek voorlopig te weren. Uit voorzorg.

Met onze excuses, maar u begrijpt natuurlijk dat we in deze uitzonderlijke toestand alle risico’s moeten vermijden.

Voor dringende zaken kunnen de contactpersonen onze verantwoordelijke van WZC Cassiers bereiken via 051/708190 of leen.nys@wzccassiers.be.

Gezien deze ernstige situatie in Groot-Houthulst raadt men bovendien aan de algemene hygiënerichtlijnen uiterst strikt op te volgen. En om zeker alle fysieke sociale contacten op het grondgebied voorlopig te mijden.

Vaccinatie in zicht!

11/01/2021

Heel goed nieuws! We kregen de bevestiging van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid dat de vaccinatie doorgaat op woensdag 13 januari 2021

Wat doen?

U hoeft niks te doen. De bewoners die hebben ingestemd om het vaccin te ontvangen – en dat hebben ze bijna allemaal - zijn persoonlijk verwittigd. Misschien kan u hen eens geruststellen, alhoewel de meeste bewoners hiervoor geen enkele ‘schrik’ hebben. Integendeel.

Het verloop:

Nu dinsdag 12 januari komt de levering van ons pakket flesjes tegen het COVID-19-virus bij ons aan via een speciaal koeltransport. Onze vaccinverantwoordelijke ontvangt met enkele geselecteerde medewerkers de flacons en bewaart ze in een beschermde koelkast onder constante temperatuur. Ook de nodige hulpmiddelen als spuitjes en naaldjes worden mee geleverd. ’s Anderendaags begint de vaccinatie per afdeling. Daarbij zijn de CRA (Coördinerend Raadgevend Arts) Dokter Beernaert, de hoofdverpleegkundigen en de betrokken verpleegkundigen aanwezig. We volgen nauwgezet het draaiboek van het Agentschap Zorg & Gezondheid dat heel gedetailleerd alle stappen en voorzorg beschrijft. Alle betrokkenen hebben dit nu al intern goed bestudeerd.

Elke kleine stap in detail:

Het draaiboek dat elk woonzorgcentrum in Vlaanderen hanteert, bespreekt minutieus alle stappen die moeten gevolgd worden. En uit veiligheid biedt deze gedetailleerde planning ook voldoende oplossingen als er iets niet vlot zou verlopen: te weinig flacons, reactie op mogelijke bijwerking,…   

Soort griepprik, vooraf vrieskoud bewaard:

U kan deze inenting in ons woonzorgcentrum vergelijken met de toediening van de jaarlijkse griepprik. Alleen wordt de bewaartemperatuur van het vaccin vooraf veel lager gehouden. En dat maakt de voorbereiding en het transport wat moeilijker.

Bijwerkingen:

De vele inentingen in Europa brengen slechts heel erg zelden een bijwerking met zich mee. Een kleine minderheid van personen heeft last van bijverschijnselen als lichte zwelling op de prikplaats op de bovenarm, wat hoofd- of spierpijn, of koorts. Dat verdwijnt snel, zeker na 1 à 2 dagen. Het spreekt voor zich dat onze verpleegkundigen dit goed in de gaten houden.

Persoonlijk paspoort:

Deze gezondheidsprik wordt genoteerd in elk persoonlijk Zorgdossier en via Vaccinnet, waarin al je vaccinaties worden bijgehouden.

Nog info?

Indien u nog vragen hebt, dan kan u steeds terecht op www.laatjevaccineren.be en bij onze contactpersoon hier: leen.nys@wzccassiers.be .

Verantwoordelijkheid is niet weggeprikt:

Ondanks de antivirusprik van onze bewoners en alle andere mensen wordt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet weggeprikt. Op de eerste injectie na 21 dagen moet zeker een tweede injectie volgen. Bovendien kan iedereen vermoedelijk nog steeds het virus doorgeven. Daarom moeten we allen de 6 regels tegen corona correct blijven naleven. Mogen wij voor onze bewoners, medewerkers en uw directe omgeving op u blijven rekenen?

 

Wij danken u van harte voor uw attente medewerking, ook in de komende maanden.

 

Eindejaarsbezoekregeling

09/12/2020

Beste familie,

Iedereen kijkt verwachtingsvol uit naar het einde van het jaar. Veel mensen dromen van een gezellig samenzijn rond de kerstboom. Dit jaar zal het echter anders verlopen.

Omdat we weten dat de kerstperiode een tijd is waarin mensen graag hun familie ontmoeten, hebben we een speciale eindejaarsbezoekregeling uitgewerkt.

We zullen de mogelijkheid creëren dat families (per gezinsbubbel) op bezoek kunnen komen, dit in het dagverzorgingscentrum De Corver, aan de “klaptafel”. Dus iedereen die geen geregistreerde bezoeker is (kinderen, (achter)kleinkinderen, broers, zussen,…) kan op die manier toch op bezoek komen. We voorzien dat iedere bewoner daar z’n familie kan ontvangen onder veilige omstandigheden, dwz. we voorzien plexischerm, ontsmetting, bezoek op afstand, met mondmasker, in een grote ruimte die we kunnen ventileren.

De vaste bezoeker, en de 2° bezoeker (die op 21 december opnieuw kan wisselen) komen verder op bezoek op de kamer. Echter, wenst de vaste bezoeker of 2° bezoeker met zijn gezin te komen, dan zal dat via de klaptafel moeten gebeuren.

Deze bijkomende bezoekregeling zou gelden voor de dagen 25/12, 26/12, 27/12 en op 01/01, 02/01, 03/01. Bezoek is mogelijk van 13u tot 17u, telkens per half uur.

We vragen dat de vaste bezoeker en de 2° geregistreerde bezoeker ook op die dagen vooraf laat weten wanneer hij op bezoek komt, zodat er geen dubbel bezoek wordt geboekt op hetzelfde moment. Op deze dagen is kamerbezoek mogelijk tot 17u30 ipv. 16u30.

Speciaal op Kerstavond 24/12 en Oudejaarsavond 31/12 is er gelegenheid om op bezoek te komen tot 18u30’ (door de vaste en de 2° bezoeker).

Alle bezoek voor die dagen dient dus vooraf gereserveerd te worden, dus ook voor de geregistreerde bezoekers. Bezoek kan telefonisch gereserveerd worden via het onthaal, tijdens de kantooruren, tel. 051/708190. Gelieve hierbij ook uw telefoonnummer door te geven. Voor het Kerstweekend kan dit ten laatste tot 23/12 om 16u30 en voor het Nieuwjaarsweekend ten laatste tot 30/12 om 16u30. Reserveren kan ook via receptie@wzccassiers.be

Om iedereen de kans te geven kan je per gezin maar één keer op bezoek komen op die dagen.

We merken dat bezoekers soms taartjes of pralines meebrengen voor hun familielid. Dat vinden we zeer attent. We vragen echter om dit niet samen op kamer te nuttigen aangezien de mondmaskers op dat moment niet meer gedragen worden en dit het risico op besmetting verhoogt. De bewoner kan deze lekkernijen gerust opeten wanneer het bezoek weg is.

Bij de bezoekregeling vragen we wel met volgende maatregelen rekening te houden:  

 • Iedereen draagt een mondmasker (ook lagere schoolkinderen)
 • U kan binnen komen via de ingang van het dagverzorgingscentrum (nieuw gebouw aan de kant van de parking)
 • Geen onderling contact tussen bezoekers/familieleden bij het binnenkomen of buitengaan. Wacht het liefst in de auto tot het effectieve moment van bezoek
 • Attenties of geschenken kunnen meegebracht worden en afgegeven worden aan de bewoner  (we voorzien hiervoor een klein tafeltje bij de bewoner)
 • Social distancing (1.5 meter afstand houden) respecteren
 • Handen ontsmetten bij aankomst en vertrek

Uiteraard is bovenstaande regeling toch nog steeds onder voorbehoud van mogelijke infecties. Mochten er zich nog wijzigingen voordoen, dan word je telefonisch gecontacteerd.

Bezoek is niet toegelaten in volgende gevallen:

 • u hebt positief getest op COVID-19 tijdens de voorbije 14 dagen
 • u vertoont de laatste 14 dagen symptomen van COVID-19
 • u bent de laatste 14 dagen in contact gekomen met iemand die symptomen vertoont of die positief getest heeft op COVID-19
 • u komt terug uit een rode zone (buitenland).

Eventuele geschenken kunnen ook steeds afgegeven worden aan het onthaal (voorzie ze wel duidelijk van naam). Ze worden dan met veel plezier tot bij de bewoner gebracht.

Namens het hele team wensen we jullie toch een warm eindejaar toe …

Zorg voor elkaar en hou jullie gezond!

De directie.

NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 28 OKTOBER 2020

28/10/2020

Beste familie,

De Vlaamse Regering kondigde gisteren een nieuwe bezoekregeling aan voor de woonzorgcentra. Deze beslissing komt in grote lijnen overeen met onze huidige regeling.  De wijziging zit hem vooral in de mogelijkheid dat de tweede vaste bezoeker om de 14 dagen kan wisselen.

Waar komt het op neer:

* één vaste bezoeker, die ongewijzigd blijft.

* een tweede bezoeker die slechts om de 14 dagen kan wijzigen

We vragen wel om in beide gevallen het mondmasker aan te houden en afstand te houden. Ook de bewoner draagt verder een mondmasker tijdens het bezoek.

Concreet betekent dit:

 • Voor de afdeling Watervliet 0 en 1:
  • Naam van de vaste bezoeker is reeds gekend (werd in de voorbije week reeds bevraagd)
  • De tweede bezoeker kennen we ook al (vanuit huidige regeling)
  • Wanneer je de tweede bezoeker wil wisselen kan dat vanaf 9 november. Gelieve daarvoor de naam door te geven door een bericht te sturen via Familienet of via mail naar karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of  telefonisch naar 051/708190 (vragen naar Karo)
 • De 2 Linden:
  • Van de meeste bewoners kregen we de naam van 2 bezoekers door.
  • Gelieve de naam op te geven van de vaste bezoeker
  • Wisselen van de tweede bezoeker kan vanaf 9 november
  • Graag ook alles doorgeven via Familienet of via mail naar karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of telefonisch op 051/708190 (vragen naar Karo)

Laat ons dus weten als je de tweede bezoeker vanaf 9 november wenst te wisselen, en geef ons vooraf de naam door (graag tegen 6 november).  Om de 2 weken kan er een andere bezoeker komen, dus op 23 november, 7 december, 21 december … kan er weer gewisseld worden. Spreek dus goed af onder elkaar en geef vooraf de namen door. Wanneer we geen wijzigingen ontvangen dan blijft de naam die we oorspronkelijk doorkregen staan op de lijst van de geregistreerde bezoekers.

Op afdeling Watervliet 0 kan er nu tijdelijk maar één vaste bezoeker komen, dit tem. 1/11. We laten maandag weten via Familienet of de bezoekregeling weer kan versoepelen (naar bovenstaande regeling)

Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie blijft deze bezoekregeling van kracht tot nader bericht. Een herevaluatie hangt samen met de evolutie van de besmettingscijfers en de bijhorende curves.

Indien er voor u zaken onduidelijk zijn, dan kan u ons altijd telefonisch contacteren tijdens de kantooruren.

Vriendelijke groeten,

De directie

 

 

NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 14 OKTOBER 2020

13/10/2020

Beste familie,

Door het toenemend aantal besmettingen overal in het land en ook in onze regio zie we ons genoodzaakt de bezoekregeling te verstrengen. Het aantal besmettingen verdubbelt immers om de negen dagen. In het belang van de gezondheid, moeten wij onze bewoners tijdelijk opnieuw wat meer beschermen tegen het COVID-19 virus.

De nieuwe regeling “code oranje” gaat in vanaf woensdag 14 oktober 2020.

Wat zijn de afspraken voor “code oranje”?

 • Bezoek door 2 vaste geregistreerde bezoekers – we vragen dat elke familie doorgeeft wie per bewoner de 2 vaste bezoekers zijn. Deze bezoekers blijven dezelfde tot het einde van deze regeling.
 • U kan de 2 namen doorgeven via Familienet of via karolien.verhaverbeke@wzccassiers.be of telefonisch (vragen naar Karo op 051/708190).
 • Het bezoek is toegelaten enkel en alleen op kamer van de bewoner: dagelijks in de namiddag van 13u30 – 16u30 en op donderdag tot 18u30 (voor bezoekers afdeling Watervliet). Wanneer de bewoner zich in de woonkamer bevindt, gelieve te wachen op kamer, de bewoner zal gebracht worden. U mag geen woonkamers betreden of andere bewoners bezoeken.
 • Uw bezoek dien je niet meer te reserveren. Enkel nog registreren aan het onthaal.
 • Als vaste bezoeker verklaar je zelf geen ziektesymptomen te hebben of niet in contact te zijn geweest met een positief bevestigde persoon.  Aan het onthaal wordt uw temperatuur gemeten, u draagt een chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum.
 • Er zijn op hetzelfde moment maximum 2 bezoekers in de kamer van de bewoner toegelaten (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner).
 • Kinderen en jongeren onder 18 jaar kunnen tijdelijk niet meer op bezoek komen. Door de mix van generaties ontwikkelt het virus zich veel sneller. Kinderen hebben op school en in hun vrijetijd teveel contacten die zelfs zonder symptomen enorm snel voor een besmettingshaard kunnen zorgen.
 • Samen eten op de kamer is niet toegelaten. Op dergelijke momenten legt de bezoeker immers het mondmasker af en dat kan echt niet. Ook een koffietje of een ander drankje nuttigen kan hierom natuurlijk ook niet.
 • Wandelen met de bewoner kan op de site van het WZC en is zelfs gezond. Belangrijk hierbij is dat zowel bewoner als begeleider een chirurgisch mondmasker draagt.
 • Het verlaten van het woonzorgcentrum kan niet meer, tenzij om medische redenen. Familiaal bezoek buitenshuis is dus tijdelijk niet mogelijk.

Deze regeling loopt van woensdag 14 oktober tot en met zondag 8 november. Van zodra er een wijziging is in de situatie, zullen wij u onmiddellijk terug contacteren. U kunt dit ook steeds volgen op onze website www.cassierswzc.be en op onze facebookpagina.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan u elke werkdag van 8u30 tot 16u30 contact opnemen met WZC Cassiers via het algemeen nummer: 051/708190.

We zijn ervan overtuigd dat u deze moeilijke situatie begrijpt. Ondertussen mag u er zeker op vertrouwen dat bij ons team niet alleen de fysieke zorg van de bewoners centraal staat. Terzelfdertijd blijven we hier met sterk verhoogde aandacht waken over het psychosociaal welzijn van onze bewoners.

 

Vriendelijke groet en dank voor uw begrip,

De directie

Nieuw! Lokaal Dienstencentrum "De Klaproos" te Vladslo.

25/09/2020

Op 1 oktober opent het gloednieuw lokaal dienstencentrum ‘De Klaproos’ in Vladslo de deuren. Hier zijn elke werkdag oudere en kwetsbare personen uit de buurt en uit heel Groot-Diksmuide welkom. Voor een ‘klapke’ bij een koffie, voor info en advies over administratieve zaken of gezondheidskwesties, en nog veel meer. Het nieuwe open huis vult in deze landelijke hoek van Diksmuide de werking van LDC Ten Patershove in het stadcentrum aan.

Binnenkort ontvouwt ‘De Klaproos’ diverse activiteiten die ingaan op de noden van de buurt en de verenigingen rond Vladslo. Een eerste project dat al loopt, is de Minder Mobielen Centrale, het vervoer voor bejaarde en kwetsbare mensen. Zo wordt ‘De Klaproos’ de toegangspoort tot de zorgsite Cassiers waar het dagverzorgings-centrum en een afdeling van dienstenchequebedrijf Partoe reeds actief zijn.

Wil je als vrijwilliger bijspringen of heb je vragen?
Centrumleidster Patricia Azou is bereikbaar via 051/ 43 44 34. Of kom eens langs in de Beerststraat 36.

LEES MEER IN ONZE NIEUWBRIEF

 

Nieuwe richtlijnen bezoek vanaf 7 september 2020

04/09/2020

Beste familieleden en verwanten van onze bewoners,

Betreft: nieuwe richtlijnen versoepeld bezoek WZC’s  vanaf 07.09.020

De overheid heeft het bezoekbeleid in de woonzorgcentra versoepeld. De nieuwe richtlijnen steunen op een grotere gedeelde verantwoordelijkheid, namelijk met u. Natuurlijk begrijpen wij als eersten dat onze bewoners grote behoefte hebben aan sociaal contact. Terzelfdertijd moeten we allen heel voorzichtig blijven, want corona heeft slechts een klein vonkje nodig. De inspanningen van de voorbije maanden mogen niet door nonchalance weggeveegd worden.

De nieuwe situatie vanaf maandag 7 september:

 • Welke bezoekers?

Alle bezoek uit dezelfde familiale bubbel (zoals de Nationale Veiligheidsraad voorschrijft: max. 5 personen) van de bewoner is toegelaten, maar uitsluitend op de kamer. Dat mag meermaals per week. Elke namiddag van 13u30 tot 16u30, op donderdag tot 18u30.

 • Mondmasker en de andere bekende vuistregels:

Elke bezoeker draagt in het hele gebouw een eigen chirurgisch mondmasker. Bewoner hoeft die niet meer te dragen, tenzij de bewoner dit wenst. Registratie aan het onthaal is verplicht, evenals social distancing (1,5m) in het hele gebouw. Natuurlijk ontsmet u de handen bij aankomst én vertrek.

 • Reservatie: reservatie blijft noodzakelijk, bij voorkeur online.
 • Maximum 2 personen per bezoek:

Op eenzelfde moment kunnen slechts maximum 2 personen tegelijkertijd op de kamer een bezoek afleggen. Deze personen komen uit eenzelfde familiale bubbel van de bewoner. Best vooraf goed overleggen in uw familie dus.

 • Kinderen welkom:

Kinderen onder 12 jaar mogen ook op bezoek komen, max. 1 kind per bezoek. Maar… gezien zij sinds deze week op school weer meer met andere kinderen contact hebben, vragen wij u hierin voorzichtig te zijn. Zieke kinderen kunnen uiteraard niet op bezoek komen.

 • Fysiek sociaal contact (de knuffel):

Een knuffel op de kamer mag, maar gelieve dit toch voorzichtig te beperken. Hoe meer fysiek contact, hoe groter de kans op overdracht van het coronavirus.

 • Ventileren is druppels weren:

Luchtverversing is nodig om de druppels met mogelijke besmetting weg te duwen. Let u er ook mee op dat de kamer van uw familielid goed geventileerd blijft?

 • Wandelen is gezond:

Samen een wandeling maken is gezonder dan op de kamer te blijven. U kan bij het onthaal een mondmasker vragen voor de bewoner en zelf draagt u natuurlijk uw eigen mond-en neusbescherming.

 • Familiebezoek: 

?Bewoner kan een bezoek brengen aan familie, eveneens binnen de eigen familiale bubbel. Zowel bewoner als begeleider dragen mondmasker. Mogen wij ook hier het respecteren van alle veiligheidsmaatregelen benadrukken en rekenen op het gezond verstand van iedereen.                                                                                                                             

 • Tijdelijk beperking mogelijk:

Deze versoepeling kan aangepast worden indien er een (vermoeden van) uitbraak is van het coronavirus in het woonzorgcentrum of de assistentieflats.

Ook door een bepaalde toename van het aantal besmette gevallen in de gemeente kan de versoepelde regeling tijdelijk aangepast worden.

 • Voorzichtig met de generatiemix:

Het grootste gevaar voor de verspreiding van het virus duikt momenteel op wanneer verschillende generaties zich mengen. Schoolkinderen en jongeren blijken vandaag grotere risicogroepen door hun meerdere contacten met anderen. Wilt u hiermee aub echt rekening houden?

 • Cafetaria:

Onze cafetaria blijft voorlopig nog dicht.

 

Welkom, maar voorzichtig aub!

Deze versoepeling is heel welgekomen, maar blijf bewust van de risico’s wanneer de sociale contacten te losjes worden opgedreven. Ook een te grote diversiteit aan bezoekers brengt gevaar met zich mee.

Mogen wij u verzoeken deze maatregelen gewetensvol te volgen? Zo beschermt iedere bezoeker zijn/haar familielid, ons team, zichzelf en de mensen in de dagelijkse omgeving.

 

Zit u nog met vragen, contacteer ons gerust.

Bedankt in naam van bewoners en team van WZC Cassiers,

Gerdy Desmedt

Algemeen directeur

 

Nieuw! Inplannen kamerbezoeken via het online reservatiesysteem van WZC Cassiers!

02/09/2020

De kamerbezoeken kunnen sinds vandaag vanaf maandag 7 september 2020 via een online reservatiesysteem ingepland worden.  Er is 1 agenda per afdeling.

Om een reservering te maken kiest u via onderstaande link de website van uw afdeling:

Voor Watervliet 0: https://www.supersaas.be/schedule/Cassiers/Watervliet0

Voor Watervliet 1: https://www.supersaas.be/schedule/Cassiers/Watervliet1

Voor De 2 Linden: https://www.supersaas.be/schedule/Cassiers/2linden

U krijgt de agenda van de gekozen afdeling te zien. In het midden van het scherm ziet u de huidige week. In de kalender aan de rechterkant, klikt u op de week waarin u wenst te reserveren.  

U kan een bezoek maximum 1 week op voorhand inplannen en ten laatste tot 10u00 voor de dag zelf.

De kamerbezoeken gaan elke dag door, van 13u30 tot 16u30. Op de afdelingen Watervliet 0 en Watervliet 1 is het ook mogelijk op donderdag tot 18u30.

De groene vakken duiden aan wanneer u kan reserveren. Klik op het vak van de dag en het tijdstip wanneer u wenst te reserveren (uur van aankomst).
U kunt blijven tot max. 16u30 (of 18u30).

Klik op “Reservering Toevoegen”.

U krijgt een invulformulier te zien.
Gelieve alles correct in te vullen, pas dan is uw reservatie OK.
(U mag met max. 2 personen op bezoek komen. Indien dit het geval is, dient u ook de naam en voornaam van de 2e bezoeker in te vullen.)

Klik op “Maak Reservering”.

Indien uw reservatie gelukt is, zal er in het midden van uw scherm ‘Reservering toegevoegd’ verschijnen.

De reservatie kan niet gewijzigd worden.
Wenst u de reservatie te wijzigen of te annuleren, gelieve te verwittigen via 051 70 81 90.

Voor personen die geen computer hebben kan er nog steeds telefonisch gereserveerd worden,
elke werkdag tijdens de kantooruren, op het nummer 051 70 81 90.

Voor meer vragen, neem gerust contact met ons op. 

Aangepaste bezoekregeling vanaf 27 augustus

27/08/2020

Versoepeling bezoekregeling vanaf 27/08/2020

Beste families, bezoekers,

We zijn blij u te kunnen meedelen dat, dankzij een daling van het gemiddeld aantal Covid-19 besmettingen in ons land, we de bezoekregeling weer kunnen versoepelen. We beseffen heel goed dat dit voor de bewoners en hun familie zo cruciaal is. We zullen er dan ook alles aan doen om het bezoek te vrijwaren.

De voorbije maanden is onze voorziening covid-vrij gebleven. We kunnen dus voor alle afdelingen bezoek toelaten op kamer.

Hierbij nog eens de richtlijnen op een rijtje:

Bezoek op kamer:

 • Kamerbezoek kan elke dag van 13u30 tot 16u30 door geregistreerde bezoekers (dit zijn de partner, kinderen en kleinkinderen die zich vooraf lieten registreren en verklaring op eer tekenen) Voor bewoners die geen kinderen of kleinkinderen hebben kan dit een andere mantelzorger zijn.
 • Bezoekers verklaren zich niet ziek te voelen en geen ziektesymptomen te hebben gehad in de voorbije 14 dagen en de laatste 14 dagen niet teruggekeerd te zijn uit een rode zone (buitenland)
 • Het bezoek houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften van de nationale veiligheidsraad, dwz. dat op vandaag de sociale bubbel van max. 5 bezoekers per bewoner niet mag overschreden worden
 • Bezoek dient nog steeds vooraf gereserveerd te worden. De telefonische aanvragen kunnen iedere werkdag (niet in het weekend). Bezoek voor de dag zelf kan aangevraagd worden tot 10u.  Graag ook het uur van bezoek vermelden. Er kan voor max. één week gereserveerd worden.
 • We vragen het woonzorgcentrum te verlaten tegen 16u30 (we zullen vanaf september 1x per week bezoek kunnen toelaten tot 18u30, meer info hieromtrent volgt nog).
 • Er kunnen max. 2 bezoekers tegelijk op de kamer. Eén kind onder de 12 jaar mag ook op bezoek (wel steeds begeleid door een volwassene)
 • Registratie aan het onthaal, temperatuurmeting, handontsmetting blijven noodzakelijk, ook het achteraf ontsmetten van de contactpunten in de kamer blijft een noodzaak
 • Bewoner en bezoeker dragen tijdens het bezoek een mondmasker. Wanneer de bewoner op dat moment iets wenst te eten of te drinken, bewaar dan zeker een afstand van min. 1,5 meter
 • Het bezoek kan enkel doorgaan op kamer, ga ook geen andere kamers binnen en hou ten allen tijde een afstand van 1,5 meter met andere personen

Extern bezoek (tijdens volledig bezoek dragen zowel bewoner als bezoeker een mondmasker)

 • Wandeling kan op het terrein en in de dichte omgeving van het WZC (met de geregistreerde bezoeker)
 • Essentiële consultaties (ziekenhuis, tandarts, osteopaat,…) kunnen doorgaan met professioneel ziekenvervoer of familie (mits naleven van de strikte veiligheidsvoorschriften)
 • Aanwezigheid op familiefeest, begrafenis, speciale gelegenheid: steeds vooraf met directie te overleggen – directie kan oordelen dat bewoner na terugkeer 14 dagen op kamer moet blijven uit voorzorg

Externe zorgverstrekkers/vrijwilligers

 • Externe zorgverstrekkers (haarkapster, pedicure, opticien, audioloog…) mogen de nodige zorg op kamer verstrekken, mits het vooraf maken van een afspraak met de hoofdverpleegkundige en het volgen van de voorzorgsmaatregelen
 • Er kan een vrijwilliger, verbonden aan een vaste leefgroepbubbel, de werking op de afdeling en het activiteienaanbod ondersteunen.
 • De wekelijkse wandelingen zullen weer worden opgestart

Deze nieuwe regeling gaat dus in vanaf donderdag 27 augustus.

Hebben jullie nog vragen over de bezoekregeling, contacteer ons gerust. We zoeken samen met jullie naar een oplossing.

We hopen echt dat we deze fase nog een tijd kunnen aanhouden. Uiteraard zal de evolutie van de besmettingscijfers (zowel in de voorziening als in de omgeving) hierin bepalend zijn. Vandaar nog eens het belang dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

We willen jullie garanderen dat we er alles zullen aan doen om het bezoek zo weinig mogelijk terug te schroeven, ook als  er op een afdeling een besmetting zou zijn. We zullen blijven zoeken naar alternatieve bezoekmogelijkheden.

We danken u voor het begrip en geduld en hopen dat u, niettegenstaande bepaalde beperkingen, toch een deugddoend bezoek mag ervaren.

 

Genegen groeten,

De directie

Aangepaste bezoekregeling vanaf 3 augustus

03/08/2020

Beste bezoeker,

Na overleg tussen onze Coördinerend en Raadgevend arts en het directieteam wordt beslist om de bezoekregeling vanaf maandag 3 augustus 2020 aan te passen.

Volgende bezoeken zijn mogelijk:

KAMERBEZOEKEN voor alle afdelingen binnen het woonzorgcentrum:

Vanaf 3 augustus laten wij, tot eind augustus,  1 geregistreerde vaste bezoeker toe per bewoner voor een kamerbezoek.  We vragen de familie onderling af te stemmen en ons de naam en het telefoonnummer van deze vaste bezoeker te bezorgen, per email (ann.verschaeve@wzccassiers.be),  tegen uiterlijk vrijdagnamiddag 31 juli om 16u00.

Concreet betekent dit dat enkel deze geregistreerde bezoeker een kamerbezoek kan brengen.

Het kamerbezoek wordt dagelijks georganiseerd op volgende tijdstippen: 13u30 – 14u30 – 15u30, dit telkens gedurende maximum 1 uur.  Per bewoner zijn 2 bezoeken per week mogelijk.

Mogen wij vragen dat deze vaste bezoeker ook buiten de voorziening zich aan de extra voorzorgsmaatregelen opgelegd door de veiligheidsraad houdt.

Graag herhalen wij hierbij ook nog even de voorzorgsmaatregelen toe te passen door de bezoeker:

 • U registreert zich ter hoogte van het onthaal.
 • Bij het betreden en verlaten van de voorziening: de handen ontsmetten.
 • Lichaamstemperatuurscreening ter hoogte van het onthaal.
 • U houdt gedurende de volledige duur van het bezoek het chirurgisch mondmasker aan (niet eten of drinken)
 • Ook de bewoner houdt gedurende het bezoek het chirurgisch mondmasker aan.
 • Op de kamer wordt de social distancing gerespecteerd.  Dit betekent dat er geen direct fysiek contact mag zijn (geen knuffels, geen kussen, geen handen geven, …).
 • U blijft samen met de bewoner op de kamer.
 • Alle aangeraakte oppervlaktes ontsmetten aub.

Graag telefonisch reserveren voor deze kamerbezoeken op weekdagen tussen 9u00 en 16u30 en tot 10u00 voor de dag zelf op telefoonnr. 051 70 81 90

De distributie van bewonerswas  en het afgeven van attenties verloopt ook via deze vaste bezoeker. 

Bezoeken buitenshuis en wandelingen zijn niet toegelaten.  Consultaties in het ziekenhuis zijn wel nog toegelaten.

TERRASBEZOEKEN (ter hoogte van het terras van de leefgroep):

 • Afdeling Watervliet: iedere werkdag tussen 15u00 en 16u30. Mogen wij vragen om op voorhand telefonisch te reserveren op nr. 051 70 81 90.  Reservatie de dag zelf is mogelijk tot 11u00!
 • Afdeling De Twee Linden: iedere werkdag tussen 15u00 en 16u30 (volgens haalbaarheid qua personeelsbezetting).  Graag minstens 1 dag op voorhand reserveren.  Dit kan door telefonisch (051 70 81 90) af te spreken  met de afdelingsverantwoordelijke van De Twee Linden.

KLAPSTOELBEZOEKEN worden vanaf 3 augustus stopgezet.

Wij danken jullie voor het begrip en geduld.  Ondertussen blijven wij ons inzetten voor het welzijn van onze bewoners.

Met vriendelijke groeten,

Directie WZC Cassiers

Zomerbar 'De Madelon'

08/07/2020

Zoals eerder aangekondigd starten we vanaf zondag 12 juli met een zomerbar, dit ter hoogte van het terras aan de inkom.

De buitenbar “De Madelon” zal, bij mooi weer, open zijn op maandag, woensdag, vrijdag en zondag van 13u30 tot 16u30. Omdat we afhankelijk zijn van het mooie weer, zal je wekelijks op Familienet de openingstijden kunnen nagaan. Bij slecht weer is er geen bar (ook de cafetaria zal dan niet open zijn).

De gebruikelijke dranken en ook ijscoupes zullen er geserveerd worden. Er is enkel bediening aan tafel.

Mogen wij vragen uw handen vooraf te ontsmetten (thv. de inkom) en ook bij het terug keren. Mondmasker mag af tijdens het terrasbezoek, maar hou veilig afstand. Blijf tijdens het bezoek aan uw tafel, u mag niet van de ene tafel naar de andere gaan.

Na uw bezoek wordt de tafel eerst gereinigd en ontsmet. Geef de mensen van de bediening de tijd om eerst af te dienen en uw plaats netjes te maken;

Wij wensen jullie alvast een deugddoend bezoek toe!

 

Versoepeling maatregelen vanaf 6 juli

06/07/2020

Beste familie,

Daar in de maatschappij het aantal besmettingen laag blijft en we in onze voorziening verder covid-vrij blijven, kunnen we vanaf volgende week maandag 06/07 de bezoekregeling weer wat versoepelen:

 • Bezoek kan dan tot 3x per week per bewoner, wel nog steeds vooraf reserveren, maar we laten nu telkens 5 bezoeken toe om het kwartier, dit dagelijks van 13u30 tot 16u30. Graag uw bezoek wel verder telefonisch aanvragen van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren. Kinderen onder de 12 jaar zijn nog steeds niet toegelaten.
 • Wandelingen buitenshuis zijn toegelaten. U kan ook uw familielid meenemen, dit tijdens het bezoekmoment, dagelijks tussen 13u30 en 16u30. Mogen wij op ieders verantwoordelijkheid rekenen om steeds volgende maatregelen in acht te nemen:
  • Steeds afstand van anderen houden van 1,5m afstand
  • Tijdens bezoek en tijdens wandeling mondmasker aanhouden
  • De kortste weg nemen naar de voordeur, dus niet via de woonkamers naar terras. De terrassen aan de afdelingen worden voorbehouden voor de bewoners zodat ook zij daar op veilige afstand kunnen zitten. Ook niet op andere kamers binnen gaan.
  • De handen van bewoner en bezoeker ontsmetten vóór het verlaten van de voorziening én bij het terugkeren. Wanneer je als bezoeker of bewoner onderweg iets vastneemt, terug handen ontsmetten. Voorzie u dus best van handontsmetting tijdens uw wandeling (zelf mee te brengen).
  • Voor een bezoek buitenshuis (aan familie, tandarts, osteopaat,… ): vooraf toelating vragen aan de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke verpleegkundige
  • Graag terug zijn in de voorziening tegen 16u30
  • Wanneer zou vastgesteld worden dat bovenstaande regels niet gerespecteerd worden dan kan beslist worden dat de bewoner 14 dagen in quarantaine moet uit voorzorg

Weet dat wij op elk moment deze bezoekregeling kunnen beperken mochten er nieuwe besmettingen optreden of mocht er algemeen een hogere circulatie van het virus vastgesteld worden.

Wij wensen jullie alvast een aangename tijd toe samen met de bewoner en danken u voor het mee zorg dragen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze bewoners.

 

Vriendelijke groet,

De directie

Versoepeling maatregelen vanaf 22 juni 2020

22/06/2020

Beste familie,

Het is nu ruim één week dat bezoek op de kamer beperkt wordt toegelaten. Er zijn heel wat voorwaarden gekoppeld aan dit bezoek, soms vervelend, maar de richtlijnen zijn echt noodzakelijk. Chirurgisch masker tijdens volledig bezoek, afstand houden, kortste weg nemen, oppervlakken ontsmetten… bedankt om alles nauwgezet op te volgen!

Wij voelen de nood om verder te versoepelen. En dat willen we verder stap voor stap doen. Vanaf volgende week maandag 22 juni kan je, tijdens uw bezoek,samen met je familielid op het domein een wandeling maken of eens buiten gaan zitten. We zullen hier en daar banken en stoelen voorzien. Een luchtje scheppen in het mooie weer volgende week zal iedereen deugd doen. We vragen wel om de kortste weg te nemen van de kamer naar de voordeur, en op die manier binnen en buiten te gaan (dus niet via de woonkamers). Wil wel ten laatste om 16u30 de bewoner weer naar de kamer brengen. En ook hier weer, ook tijdens de wandeling, mondmasker aanhouden en afstand houden.

Vanaf de week erop (29 juni) zullen we ook de wekelijkse wandelingen met vrijwilligers weer kunnen opstarten, weliswaar met kleinere groepen dan voorheen. De praktische voorbereiding hiervoor is volop bezig.

De bezoekregeling versoepelen we voorzichtig en evalueren we continu. We weten dat het voor sommigen niet snel genoeg gaat, maar we mogen de veiligheid niet uit het oog verliezen.

We hopen in een volgend bericht verdere versoepeling te kunnen aankondigen.

 

We wensen jullie alvast een mooi weekend toe.

 

Vriendelijke groet,

de directie

Afspraken was en geschenken

15/06/2020

Het ophalen en brengen van de was kan nu ook weer gewoon op de kamer gebeuren.

Dit wil zeggen dat wij dus het vuil linnen niet meer in de container zullen klaar leggen.

Ook het afgeefpunt voor geschenken wordt afgeschaft, u kan de geschenken rechtstreeks aan uw familielid afgeven. 

Voeding en drank mag, maar dan enkel voor de bewoner. Als bezoeker moet u tijdens het volledige bezoek uw mondmasker aanhouden.

Versoepeling maatregelen vanaf 11 juni 2020

10/06/2020

Beste familie,

Na weken de deuren gesloten te houden, kunnen we die nu voorzichtig op een kier zetten. Niet alleen de voordeur gaat beperkt open, maar ook de kamerdeur van de bewoners.

Het was voor ons een afweging tussen menselijkheid en veiligheid, het is dan ook een grote, maar noodzakelijke stap die we met de nodige voorzichtigheid willen nemen. Samen met u allen willen we terug naar het "gewone leven". Met deze bezoekregeling trachten we stapsgewijs hieraan een stukje tegemoet te komen. 

Belangrijk om weten is dat we bij een nieuwe besmetting in het WZC of een uitbraak van besmettingen, onderstaande afspraken met onmiddellijke ingang kunnen herroepen, dit voor alle bewoners, voor één afdeling of voor een individuele bewoner.   In dit verband is het dan ook van het uiterste belang dat u de opgestelde richtlijnen heel nauwgezet opvolgt.

We zetten ze graag voor u op een rijtje :

 1. Bezoek is terug toegelaten vanaf donderdag 11 juni.
  We kiezen ervoor om voorlopig de voordeur van het wzc voor bezoek te openen elke dag vanaf 13u30 tot 16u30 (ook in het weekend). 
 2. Bezoek dient steeds op afspraak te gebeuren (per week vooraf te reserveren via het onthaal – tel. 051/708190 – telefonisch reserveren kan enkel tijdens de week tijdens de kantooruren)
 3. Wij kunnen per half uur max. 5 bezoeken toelaten. Om het half uur wordt de voordeur geopend en wordt het bezoek begeleid naar de kamer. U kan ook om het half uur de voorziening verlaten, dit ten laatste om 16u30.
 4. Bezoek op kamer is mogelijk, maar er worden maximum 2 bezoekers op hetzelfde moment op de kamer toegelaten.  We kunnen max. 2 bezoeken per week per bewoner toelaten.
 5. Gelieve bij bezoek altijd de kortste weg naar de kamer van uw familielid te nemen en ook niet zelf of met uw familielid in het woonzorgcentrum rond te wandelen.
 6. Kinderen tot 12 jaar worden nog niet toegelaten.  Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen op bezoek komen, mits het naleven van dezelfde voorschriften als voor volwassen bezoekers.
  Wanneer u op bezoek komt, draagt u ALTIJD een CHIRURGISCH (dus geen stoffen mondmasker) dat u zelf meebrengt.  U draagt dit mondmasker tijdens de volledige duur van het bezoek, dus vanaf het moment dat u in wzc Cassiers toekomt tot u weer vertrekt naar huis.  Deze mondmaskers zijn te koop in alle apotheken, in de supermarkten, …  U kan ev. een mondmasker kopen aan het onthaal voor 1 euro.  Zonder mondmasker kunnen wij u  niet toelaten in onze voorziening.  Ook op kamer van de bewoner draagt u het mondmasker constant.  Onze medewerkers krijgen het uitdrukkelijk mandaat om u aan te spreken indien u zich niet aan dit voorschrift houdt.
 7. Er wordt verwacht dat u bij het binnenkomen én het verlaten van het wzc uw handen ontsmet.  In de inkom van het wzc en bij elke lift zal er handontsmetting te vinden zijn. 
 8. We beseffen dat u uw familielid al heel lang niet meer kon knuffelen, een zoen geven, …. Maar ondanks de versoepeling van de bezoekregeling moet in alle omstandigheden de social distancing van 1,5 meter gewaarborgd blijven.  Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.  In het belang van de gezondheid van uw familielid vragen wij u met aandrang hiermee rekening te houden.  Gelieve dit ook toe te passen in contact met onze medewerkers, bezoekers onder elkaar en vrijwilligers.
  We vragen u ook om uitsluitend op bezoek te gaan bij uw eigen familielid en geen kamers van andere bewoners te bezoeken.
  Bezoek in de woonkamers/leefgroep wordt niet toegestaan.  Bezoek is enkel mogelijk op kamer.
 9. Wanneer u een medewerker wenst te spreken dan vragen wij u op de bel te drukken in de kamer, een medewerker zal bij u op de kamer komen.  Wanneer u de kamer verlaat, druk dan ook even op de bel, dan zijn wij in de mogelijkheid uw familielid zonodig terug naar de woonkamer te begeleiden en de kamer te ontsmetten.
 10. Heb je in de laatste 14 dagen symptomen gehad (koorts en/of luchtwegenklachten zoals hoesten of problemen met ademhalen) of ben je in de laatste 14 dagen positief getest geweest op Covid-19, dan kan je niet op bezoek komen.  We vragen dan ook aan elke bezoeker om zich te registreren bij het binnen komen en om een verklaring op eer te tekenen.
 11. We vragen u om vóór u op bezoek komt, thuis naar het toilet te gaan.   Gebruik van toiletten in het wzc, is heel beperkt mogelijk.  Enkel de toiletten aan de cafetaria zijn open voor bezoekers. Ontsmetting wordt ook hier voorzien.
 12. Op dit moment kiezen we ervoor om de cafetaria nog NIET te openen voor bezoekers.
 13. Uw familielid meenemen naar buiten kan voorlopig nog niet. Als u dit wel verkiest dan moet de bewoner 14 dagen in quarantaine op de kamer blijven en mag hij /zij niet deelnemen aan groepsactiviteiten
 14. Nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert uit het ziekenhuis: wordt steeds kort voor ontslag getest in het ziekenhuis. Na 5 dagen gebeurt een 2° test in het woonzorgcentrum. Tot zolang blijft de bewoner in quarantaine op de kamer. Pas wanneer het resultaat van de tweede test gekend en negatief is kan bezoek worden ingepland en kan de bewoner deelnemen aan groepsactiviteiten.

 

Door de versoepelde regeling worden de bestaande bezoekmaatregelen gestopt.  Concreet betekent dit dat we geen klapstoelbezoek meer organiseren. Wanneer je bezoek reeds vast lag voor de klapstoel, dan kan die op hetzelfde uur doorgaan op de kamer.  

Het ophalen en brengen van de was kan vanaf donderdag 11 juni nu ook weer gewoon op de kamer gebeuren. Dit wil zeggen dat wij deze week dus het vuil linnen niet meer in de container zullen klaar leggen. Ook het afgeefpunt voor geschenken wordt afgeschaft, u kan de geschenken rechtstreeks aan uw familielid afgeven. 

We rekenen erop dat u deze richtlijnen correct zal opvolgen. Door de versoepeling van de bezoekregeling ligt de veiligheid van uw familielid voor een groot stuk nu ook in uw handen. Bezoek kan geweigerd worden wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd.

We blijven er streng over waken dat onze intense, gezamenlijke strijd van de voorbije weken niet tevergeefs zou zijn geweest.   We hopen ten stelligste dat we op uw medewerking hiervoor mogen rekenen, in het belang van de gezondheid van onze bewoners.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat niet na mij te contacteren.


Met vriendelijke groeten,

De directie

Heropstart van lokaal dienstencentrum De Schakel

08/06/2020

Opstart LDC

Op donderdag 12 maart 2020 sloot het lokaal dienstencentrum verplicht de deuren om de verspreiding van covid 19 tegen te gaan.
Tijdens deze periode hebben we via telefonisch contact de gebruikers met een kwetsbaarheid ondersteund en opgevolgd.

Vanaf 25 mei konden de deuren weer open voor 1 op 1 dienstverlening in het dienstencentrum zelf,  wij namen de beslissing om nog af te wachten en de dienstverlening te laten verder verlopen vanop afstand.

Het aanbod mag sinds 8 juni uitgebreid worden met groepsactiviteiten.  Ook het buurtrestaurant mag terug de deuren openen.

We kiezen ervoor om de opstart in fases te laten verlopen:
-  Het buurtrestaurant in De Schakel opent op 10 juni. Het buurtrestaurant in De Groene Verte Merkem verwelkomt de middageters vanaf 15 juni. Het sociaal restaurant van De Vleugels wacht nog even af en voorziet een heropstart vanaf september (onder voorbehoud).

-  De clubactiviteiten: fietsen, petanque, brei/haakwerk  starten ten vroegste vanaf 15 juni, na overleg met de begeleiders/vrijwilligers.

De activiteiten met lesgever starten ten vroegste terug in september.

Voor alle activiteiten worden de voorzorgsmaatregelen strikt opgevolgd.

Heropstart van de centra voor dagverzorging

02/06/2020

Heropstart van de centra voor dagverzorging

2 juni 2020: heropening Centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof te Vladslo

Op 2 juni beleefden de bezoekers de eerste dag terug in CDV Het Kloosterhof. Het was een blij weerzien voor iedereen, zowel medewerkers als bezoekers.

Het was bovendien een stralende dag zodat de bezoekers konden genieten van de  mooie tuin, in de schaduw van de boom. Met een lekker aperitiefje erbij, want die heropstart, die mocht gevierd worden!

Alle veiligheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19 worden uiteraard streng toegepast.

Team DVC Het Kloosterhof