Klachtenbehandeling - Inspraak & Overleg

Om een goede werking en een open cultuur te waarborgen wordt er in de voorziening structureel overleg georganiseerd met bewoners en hun familie.

Op afdeling Watervliet wordt er met de bewoners en hun familie een gebruikersraad georganiseerd, waarin bewoners hun wensen, verwachtingen, vragen en klachten kunnen uiten. De gebruikersraad gaat viermaal per jaar door en het verslag staat afgedrukt in het huiskrantje.

Op afdeling De 2 Linden komt tweemaal per jaar de familieraad samen. Hier kunnen families, in naam van hun dementerend familielid,
mee betrokken worden in het reilen en het zeilen van de afdeling.

Ook in de centra voor dagverzorging en de assistentiewoningen is een gebruikersraad actief, die 1 maal per kwartaal vergadert.

Ondanks de vele goede bedoelingen kan het toch zijn dat u niet tevreden bent over de werking en is het belangrijk dat u met uw wensen en grieven
bij iemand terecht kan. Uiteraard kan u met suggesties of verbeterwensen steeds terecht bij de leidinggevenden. De leidinggevenden van de
verschillende zorgafdelingen, alsook de directie, staan steeds ter beschikking om uw problemen te beluisteren en te zoeken naar oplossingen.

Binnen de voorziening is een klachtenprocedure uitgewerkt. Het melden van opmerkingen, suggesties en klachten biedt immers de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. Via onderstaand invuldocument kan u een klacht of een sugestie indienen. Binnen de week krijgt u een eerste feedback op uw klacht. We streven ernaar om binnen één maand de klacht af te handelen, zoniet de stand van het onderzoek mee te delen.

Hebt u onvoldoende gehoor bij ons dan kan u ook terecht bij de 'Woonzorglijn’ 078/15.25.25 van de Vlaamse Overheid. 
Deze dienst waarborgt dat elke klacht ernstig wordt onderzocht.

Indien nodig, kunt u ons klachtenformulier invullen:

 

Ik verklaar akkoord te zijn met het privacy beleid

ondersteund door