Welkom bij vzw Cassiers woon- en zorgcentrum!

Zorg op maat in een warme thuis


 • Nieuws

  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 9 juni 2021

   07/06/2021
   NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 09 JUNI 2021 Dankzij de dalende besmettingscijfers en de stijgende vaccinatiegraad kunnen verdere versoepelingen doorgevoerd worden vanaf 9 juni. Niettegenstaande de goede evolutie blijven wij toch nog waakzaam en rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid om met deze versoepelingen uiterst voorzichtig om te springen. De bewoners kunnen stilaan terug weer genieten van hun oude, vertrouwde leven. En daarbij staat het ontvangen van familie en vrienden uiteraard centraal. Hierbij een overzicht van de maatregelen in ons woonzorgcentrum vanaf woensdag 9 juni:   Bezoekregeling: Bezoekuren zijn opnieuw vrij, er is dus bezoek mogelijk van 8u00 tot 21u00 Registratie, handen ontsmetten en chirurgisch mondmasker tijdens bezoek blijven noodzakelijk Bezoek kan enkel in de kamer of in de cafetaria, niet in de woonkamer De beperking van max. 2 personen tegelijkertijd op de kamer of in de cafetaria blijft (kinderen in buggy niet meegerekend) We vragen om toch verder de contactpunten in de kamer te ontsmetten, dus neem bij uw bezoek dus telkens een flacon ontsmetting en een doekje mee Verlucht ook zoveel mogelijk de kamer als je op bezoek komt   Cafetaria:  is elke namiddag open, ook in ‘t weekend (voorlopig enkel 19 juni gesloten) Tussen de tafelgezelschappen dient steeds 1,5 m behouden te blijven, dus geen stoelen en tafels verplaatsen, ook niet op terras. Niet rondlopen in cafetaria Voor bestelling op terras, kom aan het raam, de vrijwilliger komt u ter plaatse bedienen   Activiteiten/bezoek buitenshuis De bewoners mogen weer samenkomen voor activiteiten, echter mogen geen externe bezoekers de activiteiten binnenshuis bijwonen De bewoner mag mee buitenshuis met zijn knuffelcontact (daar gelden de regels zoals in de brede maatschappij). Tijdens bezoek heeft bewoner enkel contact met het samenwonend gezin. In open lucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op veilige afstand, en naar analogie met wat voor elke burger geldt   Externe zorgverstrekkers (pedicure, kapper) Mogen weer langs komen, de verzorging gebeurt op de kamer, niet in de woonkamer   Assistentiewoningen De assistentiewoningen zullen weer toegankelijk zijn vanuit het woonzorgcentrum   Bovenstaande versoepelingen zijn opnieuw een grote stap vooruit in het elkaar ontmoeten. Wij blijven erop aandringen om de afgesproken regels strikt op te volgen. Wees welkom, maar blijf voorzichtig! Hier kunt u het document openen om de bezoekregeling af te drukken of door te sturen: https://tinyurl.com/Bezoekregeling9juni   
   Lees verder...
  • 19-05-2021: Opening De Madelon

   18/05/2021
   Vanaf woensdag 19 mei 2021 is de cafetaria opnieuw open, weliswaar enkel voor bewoners en hun bezoek. Er kan gebruik gemaakt worden van de ruimte binnen alsook van het terras. Dankzij de hulp van enkele vrijwilligers kunnen we de cafetaria openen, elke namiddag tijdens de week en op zondag, van 14uur tot 17uur. Dus voorlopig niet op zaterdag. Wanneer de cafetaria, door afwezigheid van een vrijwilliger, niet open zal gaan, zal dit tijdig gecommuniceerd worden via Familienet en zal een bericht uitgehangen worden. Er zijn wel enkele voorzorgsmaatregelen te respecteren:   Cafetaria is enkel toegankelijk voor bewoners en hun bezoek (max. 2 bezoekers), dus anders geen externen Bij verplaatsingen van en naar de tafels dragen bewoners en bezoekers steeds een chirurgisch mondmasker, aan tafel mag het mondmasker af Eén gezelschap per tafel, gelieve niet naar andere tafels te gaan Bij het binnenkomen en verlaten van de cafetaria de handen ontsmetten De tafels zijn zo opgesteld dat er 1,5 meter afstand is tussen de tafels, gelieve geen tafels of stoelen verplaatsen Er is enkel bediening aan tafel Na het gebruik worden tafel en stoelen ontsmet   Het aanbod blijft hetzelfde als voorheen. Enkel op zondag zijn er gebakjes te verkrijgen. We wachten voorlopig nog even af met de pannenkoeken op woensdag.
   Lees verder...
  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 8 mei 2021

   06/05/2021
   NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 08 MEI 2021 Met enerzijds gevoel van opluchting en blijheid en anderzijds toch wat bezorgdheid (en dat is ook wat de bewoners verwoorden) brengen wij jullie op de hoogte van de nieuwe versoepeling die vanaf 8 mei geldt voor de WZC’s - De bezoekuren zijn elke dag van 13u30 – 18u00. - Er is geen beperking meer ivm. wie op bezoek komt: geen vaste bezoekers meer, vooraf registeren is dus niet meer van toepassing. - Temperatuurregistratie en registratie aan het onthaal zijn nog steeds verplicht, alsook de algemene hygiënemaatregelen van handen ontsmetten en de kamer ontsmetten na bezoek. - Niet op bezoek wanneer je ziek bent of hoogrisico contact had. - Het aantal bezoekers op kamer van de bewoner blijft beperkt tot 2 personen op hetzelfde moment. Dit kunnen 2 volwassenen zijn of 1 volwassene en 1 kind. Kindjes in buggy (die niet rondlopen) worden niet meegeteld. (Mogen we vragen onderling af te spreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt.) - Tijdens het bezoek wordt de hele tijd het chirurgisch mondmasker gedragen door het bezoek, ook voor de kinderen vanaf 10 jaar. - Er mag niet gegeten of gedronken worden op de kamer van de bewoner. - De bewoner meenemen naar buiten is toegelaten, op voorwaarde dat de maximum toegelaten bubbel van 10 (bewoner inbegrepen) niet overschreden wordt. Buiten dragen zowel de bewoner als het bezoek een chirurgisch mondmasker en vragen we om anderhalve meter afstand te houden. We zullen op verschillende plaatsen stoelen/banken voorzien. - Bewoners mogen mee naar huis met hun knuffelcontact. - We vragen om geen contact te nemen met andere families die zich eventueel ook buiten bevinden, maar zich strikt aan de eigen bubbel te houden.  - De openingsdatum van de cafetaria en bijkomende afspraken worden later meegedeeld. Daar dit alles toch wel een grote versoepeling is, rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om bovenstaande maatregelen strikt toe te passen. Dank om u te houden aan alle vooropgestelde maatregelen!   Hier kunt u het document openen om af te drukken of door te sturen:  https://tinyurl.com/nieuwebezoekregeling                                                                                                                        
   Lees verder...
  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 3 mei + speciale regeling voor Moederdag

   27/04/2021
   NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 3 MEI 2021 + AANGEPASTE REGELING MOEDERDAG Wij krijgen geregeld de vraag of het bezoek wat langer kan dan 16u30. In overleg met onze onthaalvrijwilligers hebben we beslist om de bezoekuren vanaf 3 mei 2021 te verlengen tot 18u00. Er is dan dus voor alle afdelingen elke dag bezoekgelegenheid van 13u30 tot 18u00 (dus ook op donderdag). Voor de overige versoepeling van bezoekregeling zijn we volledig afhankelijk zijn van de voorschriften door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Speciale regeling Moederdag Om alle kinderen toch de mogelijkheid te geven om hun moeder te bezoeken voor Moederdag hebben we intern beslist om het aantal geregistreerde bezoekers uit te breiden met alle eigen kinderen die dit wensen en dit enkel op volgende dagen: 7 mei, 8 mei en 9 mei. De bezoekuren zijn voor die dagen eveneens van 13u30 - 18u00. • U kunt zich registreren via e-mail of telefonisch: receptie@wzccassiers.be / 051 70 81 90 • We vragen dat alle geregistreerde bezoekers onderling afspreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt. We vragen wel volgende afspraken na te leven: • Alle eigen kinderen die wensen langs te komen nalv moederdag op één van bovenstaande dagen moeten zich laten registreren op onze bezoekerslijst. De (vaste) bezoekers die reeds op de lijst staan, kunnen blijven staan. Wie niet op de lijst staat, zal jammer genoeg niet toegelaten worden. • Het aantal bezoekers op de kamer van de bewoner blijft voorlopig beperkt tot één op hetzelfde moment. • Tijdens het bezoek op kamer wordt de hele tijd het chirurgische mondmasker gedragen door het bezoek. • Eén van de geregistreerde bezoekers kan wel de bewoner meenemen naar de tuin of op het terras van het woonzorgcentrum op voorwaarde dat de maximum toegelaten bubbel van 10 personen (bewoner inbegrepen) niet overschreven wordt. Op die manier kan eventueel een schoonzoon/schoondochter/kleinkind tijdens die dagen ook eens op bezoek komen. Buiten dragen zowel de bewoner als het bezoek een chirurgisch mondmasker en vragen we om anderhalve meter afstand te houden. We zullen op verschillende plaatsen stoelen/banken voorzien. • Er kan niet gegeten of gedronken worden op de kamer van de bewoner. • We vragen om geen contact te nemen met andere families die zich eventueel ook buiten bevinden, maar zich strikt aan de eigen bubbel te houden. • Uiteraard is het niet mogelijk om het woonzorgcentrum te betreden als u niet tot de geregistreerde bezoekers behoort. Bezoek buiten kan wel. Dank om u te houden aan alle vooropgestelde maatregelen! Wij hopen hiermee alle moeders (en hun kinderen) blij te maken! Voor Vaderdag, indien er nog steeds beperkte bezoekregeling zou zijn, zullen we ook een dergelijke regeling voorzien. Klik hier voor het afdrukbare document: Bezoekregeling 3 mei 2021 
   Lees verder...
  • Versoepelingen bezoek vanaf 22 februari 2021

   19/02/2021
   Beste familieleden, Hoogstwaarschijnlijk hebt u via de radio of TV al vernomen dat er versoepelingen mogelijk zijn in woonzorgcentra. Om versoepelingen te kunnen doorvoeren, moet er aan 2 voorwaarden voldaan zijn: Minimum 90% van de bewoners en 70% van de medewerkers moeten volledig gevaccineerd zijn (dwz 2 dosissen). Versoepelingen zijn pas mogelijk ten vroegste 10 dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen. De laatste groep medewerkers kreeg hun tweede prik op vrijdag 12 februari,  we kunnen dus  versoepelen vanaf maandag 22/2.  We zijn ook heel fier en dankbaar te kunnen melden dat 99% van de bewoners en meer dan 90% van de medewerkers een vaccin hebben genomen. Wat houdt deze versoepeling in? Elke bewoner mag 2 vaste bezoekers hebben én deze kunnen om de 14 dagen wijzigen. (Dat wil zeggen dat een ouder met 4 kinderen gedurende 2 weken 2 van de 4 kinderen kan zien en daarna gedurende 2 weken kunnen de andere 2 kinderen op bezoek komen.) Wissel kan op 22 februari en dan verder om de 2 weken. De 2 vaste bezoekers mogen niet tegelijkertijd op kamer komen, wel apart. Een chirurgisch mondmasker en handhygiëne voor bezoekers blijft verplicht, voor de bewoner hoeft een mondmasker tijdens het bezoek niet meer Een wandeling van de bewoner samen met 1 van de 2 vaste bezoekers buiten is mogelijk. Gelieve hierbij de kortste weg naar buiten (geen bezoek op andere afdelingen, in woonkamer) te volgen en in de omgeving van het woonzorgcentrum te blijven. Buiten kan je nog iemand anders ontmoeten (max. 2 personen). Zowel bezoek als bewoner dragen buiten een mondmasker. De cafetaria blijft nog steeds gesloten. Bezoek is mogelijk elke dag van 13u30 tot 16u30 en op donderdag van 13u30 tot 18u30 (voor afdeling Watervliet). Bij het bezoek op kamer blijven nog steeds de maatregelen gelden zoals voorheen: verplicht chirurgisch mondmasker, social distancing, handhygiëne, registratie en temperatuurmeting aan het onthaal, … Indien u symptomen van COVID-19 of verhoogde temperatuur hebt, is bezoek niet toegelaten! De Taskforce ouderenzorg beklemtoont dat dit een eerste fase is met meer mogelijkheden, maar geen vrijbrief voor het loslaten van alle richtlijnen. Woonzorgcentra zijn geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Over volgende stappen omtrent versoepelingen spreekt de Taskforce zich nog niet uit, maar volgt dit wekelijks verder op. Nu zal er eerst gekeken worden welk effect de vaccinatie heeft op het aantal besmettingen en de ziektelast in woonzorgcentra. Een belangrijke stap hierbij zal de vaccinatie zijn van de 65+-ers, die vaak net de bezoekers zijn in woonzorgcentra.  
   Lees verder...
  • NIEUWE RICHTLIJNEN BEZOEK VANAF 8 FEBRUARI 2021

   03/02/2021
   Beste familie, vandaag kregen alle bewoners hun 2° vaccin. Reeds vroeg in de morgen werden de vaccins toegediend met 3 vaccinatieteams. Alles liep bijzonder vlot. Het 2° vaccin is een hele opluchting en doet ons al uitkijken naar een stukje meer vrijheid. Zoals reeds eerder vermeld mogen we een optimale bescherming verwachten vanaf één week na toediening van het 2de vaccin. Maar ook daarna moeten we nog steeds alle voorzorgsmaatregelen blijven volgen want, ook al zijn we gevaccineerd, we kunnen nog altijd het virus overdragen en we weten ook nog niet of we voldoende beschermd zijn tegen mogelijke varianten... Door de vaccinatie is er toch weer meer mogelijk op vlak van bezoek. Vanaf maandag 8 februari kan er opnieuw bezoek op de kamer komen. We starten opnieuw met de bezoekregeling zoals die voorheen was: één vaste bezoeker en één bezoeker die om de 2 weken kan wisselen. We gaan er van uit dat de vaste bezoeker dezelfde blijft als voorheen, mocht het toch anders zijn, gelieve dan de naam door te geven. Wil ook de naam van de tweede contactpersoon doorgeven (de 2 weken lopen van 8 febr. tot 21 febr. , op 22 febr. kan er weer gewisseld worden). Gelieve dit door te geven aan Lindsey van het onthaal of via receptie@wzccassiers.be. Bezoeken kunnen weer dagelijks van 13u30 tot 16u30 en op donderdag tot 18u30 (enkel voor de afdeling Watervliet), er dient niet gereserveerd te worden. Een wandeling maken in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum is ook weer mogelijk. U vernam waarschijnlijk ook dat woonzorgcentra beschikken over de mogelijkheid een sneltest uit te voeren bij bezoekers. In overleg met de coördinerend arts Dr. Beernaert hebben wij beslist om dit niet systematisch te doen. Enkel wanneer een bezoeker symptomen heeft (koorts, verkouden, grieperig...) kan dit ev. toegepast worden, maar eigenlijk is het allerbelangrijkst dat je NIET op bezoek komt als je ziek bent of een hoogrisicocontact hebt gehad (zoals in de verklaring op eer ondertekend). Bij een positieve sneltest kan het kamerbezoek niet doorgaan. We zien er naar uit om jullie weer te verwelkomen.  
   Lees verder...
  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 19 januari 2021

   19/01/2021
   Gezien het tijdelijk bezoekverbod willen we zoeken naar mogelijkheden om toch uw familielid in het woonzorgcentrum te kunnen bezoeken. Voor de bewoners die op de gelijkvloers verblijven, raden we raambezoeken aan. Hou er wel rekening mee dat ook dit veilig moet gebeuren, dus met raam dicht. Er kan  gebruik gemaakt worden van de telefoon om elkaar goed te begrijpen. Watervliet 1: Voor de bewoners die op het eerste verdiep verblijven starten we terug de klapstoelbezoeken op. Voor de bewoners van afdeling Watervliet kan er dagelijks, vanaf dinsdag 19/01, gereserveerd worden tussen 13u30 en 16u30, per half uur. Een bezoekje kan 20 minuten duren, tussenin hebben we tijd nodig om te ontsmetten. Toegang klapstoel is via de binnentuin op Watervliet. De Twee Linden: Voor de bewoners van afdeling De 2 Linden kunnen we begeleid raambezoek in de woonkamer organiseren op maandag en donderdag tussen 14u en 16u. We voorzien hier een kwartier per bewoner. Toegang voor het raambezoek is via terras afdeling De 2 Linden – ingang via poortje aan de kant van de parking. Reserveren voor de klapstoel of begeleid raambezoek kan via het onthaal 051/708190 of receptie@wzccassiers.be, dit tijdens de kantooruren.  
   Lees verder...
  • Geen bezoek toegelaten vanaf 17-01-2021

   17/01/2021
   “SORRY, GEEN BEZOEK” De berichtgevingen betreffende Houthulst veroorzaken heel wat ongerustheid. De besmettingen in het WZC De Groene Verte Merkem zijn te wijten aan de zgn. ‘Britse variant’ van het coronavirus, aldus de officiële bevestiging. Deze variante is veel besmettelijker, maar gelukkig niet dodelijker. Dit virus met Britse wortels veroorzaakt momenteel buiten het woonzorgcentrum ook exponentieel meer besmettingen over heel Houthulst. In WZC Cassiers zijn voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Na direct overleg met onze CRA dokter Beernaert, met de gemeente en de overheid krijgt WZC Cassiers nu meteen het advies alle bezoek voorlopig te weren. Uit voorzorg. Met onze excuses, maar u begrijpt natuurlijk dat we in deze uitzonderlijke toestand alle risico’s moeten vermijden. Voor dringende zaken kunnen de contactpersonen onze verantwoordelijke van WZC Cassiers bereiken via 051/708190 of leen.nys@wzccassiers.be. Gezien deze ernstige situatie in Groot-Houthulst raadt men bovendien aan de algemene hygiënerichtlijnen uiterst strikt op te volgen. En om zeker alle fysieke sociale contacten op het grondgebied voorlopig te mijden.
   Lees verder...
  • Vaccinatie in zicht!

   11/01/2021
   Heel goed nieuws! We kregen de bevestiging van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid dat de vaccinatie doorgaat op woensdag 13 januari 2021.  Wat doen? U hoeft niks te doen. De bewoners die hebben ingestemd om het vaccin te ontvangen – en dat hebben ze bijna allemaal - zijn persoonlijk verwittigd. Misschien kan u hen eens geruststellen, alhoewel de meeste bewoners hiervoor geen enkele ‘schrik’ hebben. Integendeel. Het verloop: Nu dinsdag 12 januari komt de levering van ons pakket flesjes tegen het COVID-19-virus bij ons aan via een speciaal koeltransport. Onze vaccinverantwoordelijke ontvangt met enkele geselecteerde medewerkers de flacons en bewaart ze in een beschermde koelkast onder constante temperatuur. Ook de nodige hulpmiddelen als spuitjes en naaldjes worden mee geleverd. ’s Anderendaags begint de vaccinatie per afdeling. Daarbij zijn de CRA (Coördinerend Raadgevend Arts) Dokter Beernaert, de hoofdverpleegkundigen en de betrokken verpleegkundigen aanwezig. We volgen nauwgezet het draaiboek van het Agentschap Zorg & Gezondheid dat heel gedetailleerd alle stappen en voorzorg beschrijft. Alle betrokkenen hebben dit nu al intern goed bestudeerd. Elke kleine stap in detail: Het draaiboek dat elk woonzorgcentrum in Vlaanderen hanteert, bespreekt minutieus alle stappen die moeten gevolgd worden. En uit veiligheid biedt deze gedetailleerde planning ook voldoende oplossingen als er iets niet vlot zou verlopen: te weinig flacons, reactie op mogelijke bijwerking,…    Soort griepprik, vooraf vrieskoud bewaard: U kan deze inenting in ons woonzorgcentrum vergelijken met de toediening van de jaarlijkse griepprik. Alleen wordt de bewaartemperatuur van het vaccin vooraf veel lager gehouden. En dat maakt de voorbereiding en het transport wat moeilijker. Bijwerkingen: De vele inentingen in Europa brengen slechts heel erg zelden een bijwerking met zich mee. Een kleine minderheid van personen heeft last van bijverschijnselen als lichte zwelling op de prikplaats op de bovenarm, wat hoofd- of spierpijn, of koorts. Dat verdwijnt snel, zeker na 1 à 2 dagen. Het spreekt voor zich dat onze verpleegkundigen dit goed in de gaten houden. Persoonlijk paspoort: Deze gezondheidsprik wordt genoteerd in elk persoonlijk Zorgdossier en via Vaccinnet, waarin al je vaccinaties worden bijgehouden. Nog info? Indien u nog vragen hebt, dan kan u steeds terecht op www.laatjevaccineren.be en bij onze contactpersoon hier: leen.nys@wzccassiers.be . Verantwoordelijkheid is niet weggeprikt: Ondanks de antivirusprik van onze bewoners en alle andere mensen wordt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet weggeprikt. Op de eerste injectie na 21 dagen moet zeker een tweede injectie volgen. Bovendien kan iedereen vermoedelijk nog steeds het virus doorgeven. Daarom moeten we allen de 6 regels tegen corona correct blijven naleven. Mogen wij voor onze bewoners, medewerkers en uw directe omgeving op u blijven rekenen?   Wij danken u van harte voor uw attente medewerking, ook in de komende maanden.  
   Lees verder...
ondersteund door