Welkom bij vzw Cassiers woon- en zorgcentrum!

Zorg op maat in een warme thuis


 • Nieuws

  • Zomerbar 'De Madelon'

   08/07/2020
   Zoals eerder aangekondigd starten we vanaf zondag 12 juli met een zomerbar, dit ter hoogte van het terras aan de inkom. De buitenbar “De Madelon” zal, bij mooi weer, open zijn op maandag, woensdag, vrijdag en zondag van 13u30 tot 16u30. Omdat we afhankelijk zijn van het mooie weer, zal je wekelijks op Familienet de openingstijden kunnen nagaan. Bij slecht weer is er geen bar (ook de cafetaria zal dan niet open zijn). De gebruikelijke dranken en ook ijscoupes zullen er geserveerd worden. Er is enkel bediening aan tafel. Mogen wij vragen uw handen vooraf te ontsmetten (thv. de inkom) en ook bij het terug keren. Mondmasker mag af tijdens het terrasbezoek, maar hou veilig afstand. Blijf tijdens het bezoek aan uw tafel, u mag niet van de ene tafel naar de andere gaan. Na uw bezoek wordt de tafel eerst gereinigd en ontsmet. Geef de mensen van de bediening de tijd om eerst af te dienen en uw plaats netjes te maken; Wij wensen jullie alvast een deugddoend bezoek toe!  
   Lees verder...
  • Versoepeling maatregelen vanaf 6 juli

   06/07/2020
   Beste familie, Daar in de maatschappij het aantal besmettingen laag blijft en we in onze voorziening verder covid-vrij blijven, kunnen we vanaf volgende week maandag 06/07 de bezoekregeling weer wat versoepelen: Bezoek kan dan tot 3x per week per bewoner, wel nog steeds vooraf reserveren, maar we laten nu telkens 5 bezoeken toe om het kwartier, dit dagelijks van 13u30 tot 16u30. Graag uw bezoek wel verder telefonisch aanvragen van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren. Kinderen onder de 12 jaar zijn nog steeds niet toegelaten. Wandelingen buitenshuis zijn toegelaten. U kan ook uw familielid meenemen, dit tijdens het bezoekmoment, dagelijks tussen 13u30 en 16u30. Mogen wij op ieders verantwoordelijkheid rekenen om steeds volgende maatregelen in acht te nemen: Steeds afstand van anderen houden van 1,5m afstand Tijdens bezoek en tijdens wandeling mondmasker aanhouden De kortste weg nemen naar de voordeur, dus niet via de woonkamers naar terras. De terrassen aan de afdelingen worden voorbehouden voor de bewoners zodat ook zij daar op veilige afstand kunnen zitten. Ook niet op andere kamers binnen gaan. De handen van bewoner en bezoeker ontsmetten vóór het verlaten van de voorziening én bij het terugkeren. Wanneer je als bezoeker of bewoner onderweg iets vastneemt, terug handen ontsmetten. Voorzie u dus best van handontsmetting tijdens uw wandeling (zelf mee te brengen). Voor een bezoek buitenshuis (aan familie, tandarts, osteopaat,… ): vooraf toelating vragen aan de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke verpleegkundige Graag terug zijn in de voorziening tegen 16u30 Wanneer zou vastgesteld worden dat bovenstaande regels niet gerespecteerd worden dan kan beslist worden dat de bewoner 14 dagen in quarantaine moet uit voorzorg Weet dat wij op elk moment deze bezoekregeling kunnen beperken mochten er nieuwe besmettingen optreden of mocht er algemeen een hogere circulatie van het virus vastgesteld worden. Wij wensen jullie alvast een aangename tijd toe samen met de bewoner en danken u voor het mee zorg dragen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze bewoners.   Vriendelijke groet, De directie
   Lees verder...
  • Versoepeling maatregelen vanaf 22 juni 2020

   22/06/2020
   Beste familie, Het is nu ruim één week dat bezoek op de kamer beperkt wordt toegelaten. Er zijn heel wat voorwaarden gekoppeld aan dit bezoek, soms vervelend, maar de richtlijnen zijn echt noodzakelijk. Chirurgisch masker tijdens volledig bezoek, afstand houden, kortste weg nemen, oppervlakken ontsmetten… bedankt om alles nauwgezet op te volgen! Wij voelen de nood om verder te versoepelen. En dat willen we verder stap voor stap doen. Vanaf volgende week maandag 22 juni kan je, tijdens uw bezoek,samen met je familielid op het domein een wandeling maken of eens buiten gaan zitten. We zullen hier en daar banken en stoelen voorzien. Een luchtje scheppen in het mooie weer volgende week zal iedereen deugd doen. We vragen wel om de kortste weg te nemen van de kamer naar de voordeur, en op die manier binnen en buiten te gaan (dus niet via de woonkamers). Wil wel ten laatste om 16u30 de bewoner weer naar de kamer brengen. En ook hier weer, ook tijdens de wandeling, mondmasker aanhouden en afstand houden. Vanaf de week erop (29 juni) zullen we ook de wekelijkse wandelingen met vrijwilligers weer kunnen opstarten, weliswaar met kleinere groepen dan voorheen. De praktische voorbereiding hiervoor is volop bezig. De bezoekregeling versoepelen we voorzichtig en evalueren we continu. We weten dat het voor sommigen niet snel genoeg gaat, maar we mogen de veiligheid niet uit het oog verliezen. We hopen in een volgend bericht verdere versoepeling te kunnen aankondigen.   We wensen jullie alvast een mooi weekend toe.   Vriendelijke groet, de directie
   Lees verder...
  • Afspraken was en geschenken

   15/06/2020
   Het ophalen en brengen van de was kan nu ook weer gewoon op de kamer gebeuren. Dit wil zeggen dat wij dus het vuil linnen niet meer in de container zullen klaar leggen. Ook het afgeefpunt voor geschenken wordt afgeschaft, u kan de geschenken rechtstreeks aan uw familielid afgeven.  Voeding en drank mag, maar dan enkel voor de bewoner. Als bezoeker moet u tijdens het volledige bezoek uw mondmasker aanhouden.
   Lees verder...
  • Versoepeling maatregelen vanaf 11 juni 2020

   10/06/2020
   Beste familie, Na weken de deuren gesloten te houden, kunnen we die nu voorzichtig op een kier zetten. Niet alleen de voordeur gaat beperkt open, maar ook de kamerdeur van de bewoners. Het was voor ons een afweging tussen menselijkheid en veiligheid, het is dan ook een grote, maar noodzakelijke stap die we met de nodige voorzichtigheid willen nemen. Samen met u allen willen we terug naar het "gewone leven". Met deze bezoekregeling trachten we stapsgewijs hieraan een stukje tegemoet te komen.  Belangrijk om weten is dat we bij een nieuwe besmetting in het WZC of een uitbraak van besmettingen, onderstaande afspraken met onmiddellijke ingang kunnen herroepen, dit voor alle bewoners, voor één afdeling of voor een individuele bewoner.   In dit verband is het dan ook van het uiterste belang dat u de opgestelde richtlijnen heel nauwgezet opvolgt. We zetten ze graag voor u op een rijtje : Bezoek is terug toegelaten vanaf donderdag 11 juni. We kiezen ervoor om voorlopig de voordeur van het wzc voor bezoek te openen elke dag vanaf 13u30 tot 16u30 (ook in het weekend).  Bezoek dient steeds op afspraak te gebeuren (per week vooraf te reserveren via het onthaal – tel. 051/708190 – telefonisch reserveren kan enkel tijdens de week tijdens de kantooruren) Wij kunnen per half uur max. 5 bezoeken toelaten. Om het half uur wordt de voordeur geopend en wordt het bezoek begeleid naar de kamer. U kan ook om het half uur de voorziening verlaten, dit ten laatste om 16u30. Bezoek op kamer is mogelijk, maar er worden maximum 2 bezoekers op hetzelfde moment op de kamer toegelaten.  We kunnen max. 2 bezoeken per week per bewoner toelaten. Gelieve bij bezoek altijd de kortste weg naar de kamer van uw familielid te nemen en ook niet zelf of met uw familielid in het woonzorgcentrum rond te wandelen. Kinderen tot 12 jaar worden nog niet toegelaten.  Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen op bezoek komen, mits het naleven van dezelfde voorschriften als voor volwassen bezoekers. Wanneer u op bezoek komt, draagt u ALTIJD een CHIRURGISCH (dus geen stoffen mondmasker) dat u zelf meebrengt.  U draagt dit mondmasker tijdens de volledige duur van het bezoek, dus vanaf het moment dat u in wzc Cassiers toekomt tot u weer vertrekt naar huis.  Deze mondmaskers zijn te koop in alle apotheken, in de supermarkten, …  U kan ev. een mondmasker kopen aan het onthaal voor 1 euro.  Zonder mondmasker kunnen wij u  niet toelaten in onze voorziening.  Ook op kamer van de bewoner draagt u het mondmasker constant.  Onze medewerkers krijgen het uitdrukkelijk mandaat om u aan te spreken indien u zich niet aan dit voorschrift houdt. Er wordt verwacht dat u bij het binnenkomen én het verlaten van het wzc uw handen ontsmet.  In de inkom van het wzc en bij elke lift zal er handontsmetting te vinden zijn.  We beseffen dat u uw familielid al heel lang niet meer kon knuffelen, een zoen geven, …. Maar ondanks de versoepeling van de bezoekregeling moet in alle omstandigheden de social distancing van 1,5 meter gewaarborgd blijven.  Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.  In het belang van de gezondheid van uw familielid vragen wij u met aandrang hiermee rekening te houden.  Gelieve dit ook toe te passen in contact met onze medewerkers, bezoekers onder elkaar en vrijwilligers. We vragen u ook om uitsluitend op bezoek te gaan bij uw eigen familielid en geen kamers van andere bewoners te bezoeken. Bezoek in de woonkamers/leefgroep wordt niet toegestaan.  Bezoek is enkel mogelijk op kamer. Wanneer u een medewerker wenst te spreken dan vragen wij u op de bel te drukken in de kamer, een medewerker zal bij u op de kamer komen.  Wanneer u de kamer verlaat, druk dan ook even op de bel, dan zijn wij in de mogelijkheid uw familielid zonodig terug naar de woonkamer te begeleiden en de kamer te ontsmetten. Heb je in de laatste 14 dagen symptomen gehad (koorts en/of luchtwegenklachten zoals hoesten of problemen met ademhalen) of ben je in de laatste 14 dagen positief getest geweest op Covid-19, dan kan je niet op bezoek komen.  We vragen dan ook aan elke bezoeker om zich te registreren bij het binnen komen en om een verklaring op eer te tekenen. We vragen u om vóór u op bezoek komt, thuis naar het toilet te gaan.   Gebruik van toiletten in het wzc, is heel beperkt mogelijk.  Enkel de toiletten aan de cafetaria zijn open voor bezoekers. Ontsmetting wordt ook hier voorzien. Op dit moment kiezen we ervoor om de cafetaria nog NIET te openen voor bezoekers. Uw familielid meenemen naar buiten kan voorlopig nog niet. Als u dit wel verkiest dan moet de bewoner 14 dagen in quarantaine op de kamer blijven en mag hij /zij niet deelnemen aan groepsactiviteiten Nieuwe bewoner of bewoner die terugkeert uit het ziekenhuis: wordt steeds kort voor ontslag getest in het ziekenhuis. Na 5 dagen gebeurt een 2° test in het woonzorgcentrum. Tot zolang blijft de bewoner in quarantaine op de kamer. Pas wanneer het resultaat van de tweede test gekend en negatief is kan bezoek worden ingepland en kan de bewoner deelnemen aan groepsactiviteiten.   Door de versoepelde regeling worden de bestaande bezoekmaatregelen gestopt.  Concreet betekent dit dat we geen klapstoelbezoek meer organiseren. Wanneer je bezoek reeds vast lag voor de klapstoel, dan kan die op hetzelfde uur doorgaan op de kamer.   Het ophalen en brengen van de was kan vanaf donderdag 11 juni nu ook weer gewoon op de kamer gebeuren. Dit wil zeggen dat wij deze week dus het vuil linnen niet meer in de container zullen klaar leggen. Ook het afgeefpunt voor geschenken wordt afgeschaft, u kan de geschenken rechtstreeks aan uw familielid afgeven.  We rekenen erop dat u deze richtlijnen correct zal opvolgen. Door de versoepeling van de bezoekregeling ligt de veiligheid van uw familielid voor een groot stuk nu ook in uw handen. Bezoek kan geweigerd worden wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd. We blijven er streng over waken dat onze intense, gezamenlijke strijd van de voorbije weken niet tevergeefs zou zijn geweest.   We hopen ten stelligste dat we op uw medewerking hiervoor mogen rekenen, in het belang van de gezondheid van onze bewoners. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat niet na mij te contacteren. Met vriendelijke groeten, De directie
   Lees verder...
  • Heropstart van lokaal dienstencentrum De Schakel

   08/06/2020
   Opstart LDC Op donderdag 12 maart 2020 sloot het lokaal dienstencentrum verplicht de deuren om de verspreiding van covid 19 tegen te gaan. Tijdens deze periode hebben we via telefonisch contact de gebruikers met een kwetsbaarheid ondersteund en opgevolgd. Vanaf 25 mei konden de deuren weer open voor 1 op 1 dienstverlening in het dienstencentrum zelf,  wij namen de beslissing om nog af te wachten en de dienstverlening te laten verder verlopen vanop afstand. Het aanbod mag sinds 8 juni uitgebreid worden met groepsactiviteiten.  Ook het buurtrestaurant mag terug de deuren openen. We kiezen ervoor om de opstart in fases te laten verlopen: -  Het buurtrestaurant in De Schakel opent op 10 juni. Het buurtrestaurant in De Groene Verte Merkem verwelkomt de middageters vanaf 15 juni. Het sociaal restaurant van De Vleugels wacht nog even af en voorziet een heropstart vanaf september (onder voorbehoud). -  De clubactiviteiten: fietsen, petanque, brei/haakwerk  starten ten vroegste vanaf 15 juni, na overleg met de begeleiders/vrijwilligers. De activiteiten met lesgever starten ten vroegste terug in september. Voor alle activiteiten worden de voorzorgsmaatregelen strikt opgevolgd.
   Lees verder...
  • Heropstart van de centra voor dagverzorging

   02/06/2020
   Heropstart van de centra voor dagverzorging 2 juni 2020: heropening Centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof te Vladslo Op 2 juni beleefden de bezoekers de eerste dag terug in CDV Het Kloosterhof. Het was een blij weerzien voor iedereen, zowel medewerkers als bezoekers. Het was bovendien een stralende dag zodat de bezoekers konden genieten van de  mooie tuin, in de schaduw van de boom. Met een lekker aperitiefje erbij, want die heropstart, die mocht gevierd worden! Alle veiligheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19 worden uiteraard streng toegepast. Team DVC Het Kloosterhof 15 juni: opstart CDV De Corver te Houthulst Wij mogen op maandag 15 juni terug de deuren openen van het centrum voor dagverzorging De Corver. Natuurlijk gaan wij ons wat moeten aanpassen. Er moeten heel wat maatregelen genomen worden om een veilige omgeving te creëren. De coördinator, Isabel Vanhove, contacteert momenteel alle bezoekers om een goede en veilige opstart te regelen. We zien er naar uit iedereen terug te verwelkomen.
   Lees verder...
  • Versoepelde maatregelen bezoek in onze woonzorgcentra

   07/05/2020
   Beste familieleden en verwanten van onze bewoners, Betreft: aangekondigde versoepeling van bezoekmaatregelen in alle woonzorgcentra Daarnet heeft de overheid de versoepeling van het bezoekverbod in de Vlaamse woonzorgcentra aangekondigd. Het voorstel is – geen verplichting – om per bewoner één familielid voortaan op bezoek te laten gaan. Dit bezoekrecht zal onder heel strikte voorwaarden mogen uitgevoerd worden vanaf maandag 18 mei. Dit versoepelde bezoekrecht laat bij zowat iedereen een dubbel gevoel achter. Enerzijds voelt ons team vanop de eerste rij al de hele tijd aan hoe intens onze bewoners hunkeren naar contact met hun dierbaren, met hun familie en vrienden. Dus zijn we, samen met jullie, tevreden dat dit contact beperkt mogelijk zal worden. Anderzijds spartelt de realiteit nog altijd wat tegen: de besmettingsgolf gaat sinds kort in dalende lijn, maar vergeet niet dat er nog elk moment nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en helaas ook overlijdens zijn in Vlaanderen. Het blijft dus een kwetsbare situatie bij kwetsbare personen. Omdat de missie van ons hele team erin bestaat om de oudere mensen - en zeker ook de kwetsbaren onder hen - met alle mogelijke inzet te beschermen en hen kwaliteitsvolle,  aangename levensdagen te bieden, blijft ons woonzorgcentrum erg alert en voorzichtig. Binnen ons woonzorgcentrum zijn wij al eerder op zoek gegaan hoe we het bezoek op een veilige manier kunnen regelen. Sinds vorige week is, reeds met groot succes, de klapstoel op afdeling Watervliet opgestart. Vanaf zondag, Moederdag, is de klapstoel nu ook in gebruik op afdeling de 2 Linden. Op Moederdag zullen zelfs 3 klapstoelen ingericht worden. Voorlopig willen we hier maximaal verder op inzetten, dit is de veiligste manier  om zoveel mogelijk bewoners in contact te laten komen met hun familie. Ondertussen blijft ons team zich maximaal inzetten voor het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van onze bewoners. Bedankt voor uw vertrouwen en uw begrip, Voor het team van WZC Cassiers, Gerdy Desmedt Algemeen directeur
   Lees verder...
  • Covid-testen bij alle bewoners en medewerkers

   30/04/2020
   We kregen bericht vanuit de overheid dat alle bewoners en medewerkers van het WZC zullen getest worden op Covid-19 op 4 mei 2020. Bij de bewoners zal de afname gebeuren door de coördinerend en raadgevend arts, Dr. Beernaert. Bij de medewerkers gebeurt de afname door de arbeidsgeneesheer van Liantis. Resultaten van de tests mogen we een 3-tal dagen erna verwachten. Die resultaten worden persoonlijk meegedeeld aan bewoners en familie (de eerste contactpersoon van de familie zal worden opgebeld).
   Lees verder...
  • We stellen u voor: De Klapstoel!

   29/04/2020
   Goed nieuws voor familie en bewoners: vanaf morgen kan bezoek op een veilige manier plaats vinden. De "Klapstoel" maakt het mogelijk dat bewoners en familie elkaar face-to-face kunnen zien en horen, weliswaar met een plexiglas tussen. Dank aan onze technieker Gunther om dit zo mooi en veilig te fiksen. Bezoeken kunnen vooraf aangevraagd worden via het onthaal 051/70 81 90.
   Lees verder...
  • Centrum voor dagverzorging 'De Corver' en 'Het Kloosterhof' blijven voorlopig gesloten.

   27/04/2020
   Op vrijdag 17 april, heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid gemeld dat de gesloten centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang nog langer dicht moeten blijven. Tot minstens zondag 17 mei 2020 kunnen de gebruikers helaas niet terecht op hun vertrouwde locatie voor verzorging of voor hun dagbesteding. Natuurlijk volgt ons team deze evolutie op de voet en onze medewerkers hopen van harte dat ze hun gasten op een redelijke termijn weer in hun lokalen zullen mogen verwelkomen. Ondertussen blijven we allemaal samenwerken om dit vervelend coronavirus te bedwingen. Meer info nodig? Contacteer de coördinator Isabel Vanhove via 051/ 70 81 90 of isabel.vanhove@wzccassiers.be
   Lees verder...
  • Volgt u ons al op facebook?

   18/03/2020
   Mogen wij u voor de dagelijkse updates en foto's doorverwijzen naar onze facebookpagina: https://www.facebook.com/cassierswzc  
   Lees verder...
  • Bedankt Surprice!

   14/03/2020
   "Zeg het met een ijsje"... Op deze hartverwarmende manier liet SURPRICE vandaag aan de bewoners blijken dat ze aan hen denken en hen een hart onder de riem steken. Dank voor het mooie gebaar! En of het gesmaakt heeft... Hierbij de artikels op Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/in-de-buurt/houthulst/hartverwarmende-oproep-van-ijsjesmaker-maak-de-dag-van-de-geisoleerde-rusthuisbewoners-goed-met-een-traktaat~a4ed1959/?fbclid=IwAR0NUvmIquLSRdVs1aAXLQkMqCcrI9m2pnmlfJELD9Xg7xU5LlJVRRusuM4 https://m.hln.be/in-de-buurt/houthulst/in-beeld-ijsjes-verzachten-de-pijn-van-het-alleen-zijn-voor-rusthuisbewoners~af377ee7/?fbclid=IwAR1cYkWV9qWqxrReBcHVZlpcwhVoDXVRhA248lGcCe7esGA82XKuzdA87T4  
   Lees verder...
  • Update: Woonzorgcentra moeten deuren tijdelijk sluiten voor externe bezoekers

   12/03/2020
   Het coronavirus kan alleen ingedijkt worden door mensen tijdelijk uit elkaar te houden. Daarom moeten alle woonzorgcentra tot het einde van de paasvakantie de deuren sluiten voor externe bezoekers. Minister Wouter Beke: “De boodschap is duidelijk: blijf uit de buurt van oudere en verzwakte personen, tenzij er echt geen alternatieven zijn. Die boodschap geldt voor woonzorgcentra én eigenlijk voor de hele samenleving.” Extern bezoek voorlopig weren is dus onze plicht, om besmetting bij de meest kwetsbaren te voorkomen. Met ons team en onze bewoners/gebruikers geloven we dat iedereen dit zal begrijpen. Veel dank hiervoor! Meer info volgt. Wie nu dringende vragen heeft, neemt best contact op met ons algemeen telefoonnummer (051/708190) of via mail leen.nys@wzccassiers.be.  
   Lees verder...
  • Covid-19: Verscherpte maatregelen v/d overheid voor alle woonzorgcentra

   11/03/2020
   Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vraagt de overheid aan alle woonzorgcentra om verscherpte, tijdelijke maatregelen toe te passen. Hierdoor is er voortaan slechts 1 hoofdingang, waar trouwens iedereen zijn gegevens moet optekenen. De bezoekuren worden beperkt van 10u tot 18u en bezoek van kinderen onder 16 jaar wordt uitgesloten. Ook gaat de cafetaria tijdelijk dicht voor externe gebruikers. In het belang van onze bewoners, gebruikers en personeel raden wij jou bovendien uitdrukkelijk aan om de handhygiëne strikt toe te passen en zeker ook de afficheboodschap rond hoesten en niezen strikt op te volgen. Ten slotte vraagt ons team om direct te verwittigen wanneer je de symptomen van het coronavirus bij iemand zou opmerken. Ons motto: “Paniek helpt niemand, maar goede zorg is ook voor-zorg.” Bedankt!    
   Lees verder...
  • 20 tot 26 april: Week van de mondzorg

   24/02/2020
   Van 20 tot 26 april 2020 staat de mondzorg binnen onze voorziening terug in de kijker. Tijdens deze week is de mobiele tandartsenpraktijk Gerodent van het UZ Gent aanwezig. Op die manier kunnen de meeste bewoners gezien worden en krijgen ze de nodige tandzorg toegediend door tandartsen en tandartsassistenten. De mondzorgreferenten helpen onze bewoners ook tijdens de voorbereiding, tijdens de begeleiding van hun bezoek en tijdens de nazorg.
   Lees verder...
  • Nieuw! Lokaal dienstencentrum te Vladslo

   21/02/2020
   WZC Cassiers start in Vladslo een nieuw lokaal dienstencentrum. LDC te Vladslo (naam is nog niet bepaald) wil een nieuwe ontmoetingsplaats zijn voor senioren van groot Diksmuide. Hierbij willen we vooral vertrekken van de  behoeften en wensen van de inwoners en verenigingen met als doel het sociale netwerk te verstevigen en om kwetsbare doelgroepen beter te benaderen en te bereiken.  Het LDC moet een plaats worden waar iedereen zich welkom voelt ongeacht leeftijd, interesse en mogelijkheden. In het bijzonder richten we ons naar ouderen, kwetsbare groepen en mantelzorgers. In nauwe samenwerking met het dienstencentrum Ten Patershove willen we sociale netwerken uitbouwen en wensen we activiteiten te ontwikkelen die de zelfredzaamheid van ouderen verhoogt. Door mensen een sociaal vangnet te bieden lopen ze minder risico op vereenzaming.  Hiervoor is er een sterk partnerschap nodig tussen de lokale besturen, adviesraden, eerstelijnsactoren, vrijwilligers, verschillende professionele actoren, de buurtbewoners en verenigingen. De sociale cohesie versterken binnen de buurt staat centraal binnen onze opdracht naast een verscheidenheid van informatieve, vormende- en recreatieve activiteiten. Wat er allemaal aan activiteiten en dienstverlening zal georganiseerd worden zal sterk afhangen van de noden ter plaatse. Daarom willen we starten met een bevraging van de lokale ouderen, vrijwilligers en verenigingen. De eerste dienst die opstart binnen Diksmuide is de Minder Mobielen Centrale. Daarvoor zijn we nog op zoek naar vrijwillige chauffeurs.    We willen samen aan de slag om een buurtgerichte zorg te creëren zodat we een inclusieve en zorgzame buurt ontwikkelen voor groot Diksmuide. De doelstelling is dat elke inwoner van de buurt zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan blijven wonen. Via ons lokaal dienstencentrum proberen we daar aan tegemoet te komen. LDC Vladslo is een zorgsite die instaat voor de thuiszorg. Naast het lokaal dienstencentrum maakt ook het centrum voor dagverzorging het Kloosterhof  deel uit van deze zorgsite. Beide diensten zullen versterkend samenwerken zodat er vlot kan ingespeeld worden op noden en vragen van gebruikers. Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de centrumleider van het LDC, Mevr. Patricia Azou, patricia.azou@wzccassiers.be of op nummer 051/434434.
   Lees verder...
  • Het dienstencentrum De Schakel en De Vleugels slaan de handen in elkaar!

   17/02/2020
   Ons lokaal dienstencentrum gaat samenwerken met De Vleugels voor de uitbouw van een antennepunt LDC te Klerken. Nu reeds kan je een maaltijd nemen in het buurtrestaurant in De Vleugels. Vanaf 2 april gaan we ook van start met een loketfunctie vanuit LDC De Schakel. Je kan er iedere donderdagvoormiddag, van 9u00 tot 12u00, terecht voor dienstverlening.
   Lees verder...
ondersteund door